Tutkimus luonnon virkistyskäytön hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista

Suomen Akatemialta rahoitusta

Luontopohjaisten ratkaisujen tutkimusryhmän jäsen dosentti, FT Riikka Puhakka on saanut akatemiatutkijan rahoituksen Suomen Akatemialta. Monitieteinen, 5-vuotinen tutkimushanke alkaa syyskussa 2019. Tutkimus perustuu nykytietämykseen siitä, että kaupungistumisen myötä elämäntapamme ovat muuttuneet fyysisesti passiivisemmiksi. Lasten ja nuorten ohjaamaton vapaa-ajan liikkuminen ulkona on vähentynyt samalla kun tietokone- ym. ruutuaika on kasvanut. Yhä useampi kärsii ylipainosta, joka voi johtaa kroonisiin sairauksiin. Toisaalta allergiat, astma ja autoimmuunisairaudet ovat lisääntyneet kaupungistuneissa yhteiskunnissa. Keskeinen syy tähän on arkisten luontokontaktien vähentyminen, mikä on samalla vähentänyt immuunijärjestelmän kehitystä edistävää altistusta mikrobeille. Luontokontaktit lisäävät myös ihmisten hyvinvointia. Hankkeessa tutkitaan luontokosketuksen vaikutuksia kaupunkilaisnuorten terveyteen ja hyvinvointiin. Vertailtavaksi on valittu kolme ulkoilumuotoa: kävelyä edellyttävän mobiilisovelluksen pelaaminen, geokätköily ja retkeily. Tavoitteena on löytää nuoria houkuttelevia ja tehokkaita keinoja, joilla voidaan lisätä mahdollisuuksia luonnon terveys- ja hyvinvointihyötyjen laajamittaiseen saavuttamiseen.