Tukeeko mökkeily kansanterveyttä?

Puheenvuoro julkaistu

Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä (1/2021) julkaistiin Riikka Puhakan, Kati Pitkäsen ja Jenni Lehtimäen avaus vapaa-ajan asumisen potentiaalisista terveys- ja hyvinvointihyödyistä. Avauksessa tuodaan esille, miten luonnon tarjoamien fyysisten, henkisten ja sosiaalisten hyvinvointi- ja terveyshyötyjen ansiosta mökkeilyllä voi olla merkittäviä vaikutuksia kansanterveyteen. Tutkimustietoa tarvitaan vielä lisää esimerkiksi siitä, millaisia hyvinvointi- ja terveyshyötyjä mökkiympäristöstä on mahdollista saada eri vuodenaikoina.

Yhteiskuntapolitiikka: Tukeeko mökkeily kansanterveyttä?