Tieteellinen näyttö terveyshyödyistä tärkeää kuluttajille

Artikkeli kuluttajien luottamuksesta julkaistu

Riikka Puhakan ym. artikkeli kuluttajien luottamusta koskevista näkemyksistä on julkaistu online-versiona Journal of International Consumer Marketing -lehdessä. Artikkeli perustuu oletukseen siitä, että ihmisen terveyttä ja hyvinvointia koskevan kiinnostuksen lisääntyessä terveyttä edistävien tuotteiden kysyntä todennäköisesti kasvaa. Tuotteen terveysvaikutus on luottamukseen perustuva ominaisuus, jonka todenmukaisuutta kuluttajien on itse vaikea arvioida. Kuluttajat täytyy siten saada vakuuttuneiksi terveysväitteiden luotettavuudesta.

Osana ADELE-tutkimusta toteutettiin markkinatutkimus, jossa selvitettiin kuluttajien näkemyksiä luottamukseen liittyvistä argumenteista Suomessa, Saksassa ja Iso-Britanniassa. Tutkimuksessa selvitettiin, miten erilaiset argumentit vaikuttavat kuluttajien halukkuuteen kokeilla uudenlaista terveyttä edistävää, ei-syötävää tuotetta. Kyselyssä vastaajille kuvailtiin tuote, joka sisältää autoimmuunisairauksia ehkäisevää tai niiden oireita lievittävää ainetta. Kuluttajilta kysyttiin, mikä saisi heidät kokeilemaan uutta tuotetta, mikä estäisi heitä kokeilemasta sitä sekä millaiset tuotelupaukset vakuuttaisivat heidät kokeilemaan tuotetta. Kyselyaineisto kerättiin internet-paneelien kautta vuonna 2016 (N=1 850).

Tulosten perusteella luottamukseen liittyvät väittämät (esim. luotettava jälleenmyyntikanava) olivat tärkeimpiä syitä kokeilla, tai olla kokeilematta, uudenlaista tuotetta. Erityisesti tieteellinen näyttö tuotteen hyödyistä vakuuttaisi kuluttajat, varsinkin suomalaiset, kokeilemaan tuotetta. Ystäviltä tai muilta käyttäjiltä saadut tuotetta koskevat suositukset vakuuttaisivat enemmän nuorempia kuin vanhempia kuluttajia. Tutkimus osoittaa, että kuluttajien luottamukseen liittyvät näkemykset täytyy ottaa huomioon terveysinnovaatioiden kehitys- ja markkinointityössä. Siten tarvitaan erilaisia markkinointistrategioita eri maissa ja erityyppisille kuluttajille vakuuttamaan potentiaaliset ostajat uudenlaisen terveystuotteen hyödyistä.

Journal of International Consumer Marketing: Consumer Trust in a Health-Enhancing Innovation – Comparisons between Finland, Germany, and the United Kingdom