Päivittäinen luontoaltistus tulevaisuudessa kuluttajatuotteista

Yliopisto- ja yrityshanke käynnissä

ADELE-ekosysteemihankkeessa kehitetään ratkaisuja immuunivälitteisten sairauksien ehkäisyyn. Nykyisin joka viides kehittyneiden maiden asukas kärsii näistä sairauksista. Yleisimpiin immuunivälitteisiin sairauksiin kuuluvat mm. allergiat, atopia, tyypin 1 diabetes, astma, reuma, haavainen paksusuolen tulehdus ja Crohnin tauti. Nämä sairaudet lisääntyvät globaalisti, ja taustalla ajatellaan olevan vähentynyt yhteys luontoon ja maatalousympäristöön yhteiskunnan kaupungistuessa. Toistuvaa luontoaltistusta pidetään keskeisenä tapana suojautua näiltä taudeilta. Erityisen tärkeänä pidetään kosketusta metsien ja maatalousalueiden monipuoliseen mikrobi- ja pieneliöyhteisöön. Hanke on jatkoa strategiselle tutkimusavaukselle, jota Business Finlandin edeltäjä Tekes rahoitti vuosina 2015-2017. Keskeisin ero strategiseen tutkimusavaukseen on, että projektin tähänastiset tulokset ovat johtaneet yrityselämää kiinnostavaan mahdollisuuteen luoda uusi, kansainvälinen liiketoimintasektori.

ADELE-ekosysteemihanke tähtää siihen, että päivittäisen luontoaltistuksen saa kuluttajatuotteista. Näihin tuotteisiin on lisätty puolustusjärjestelmän toimintaa säätelevä ja immuunivälitteisiltä taudeilta suojaava ainesosa, eräänlainen sisätiloihin tuotu metsäkylpy. Nykyisin tällaisen ainesosan sisältäviä tuotteita ei ole tarjolla, ja siksi tekniikka on mahdollista suojata patentein. Tämä mahdollistaa suomalaisen kuluttajatuotesektorin laajentumisen globaaleille markkinoille korkean lisäarvon tuotteilla.

Monitieteisen ADELE-ekosysteemihankkeen toteuttavat Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto. Business Finland rahoittaa hankekokonaisuutta vuosina 2018–2021 kahdella miljoonalla eurolla. Alkuvaiheessa rinnakkaishankkeilla mukana ovat Finlayson, Melli EcoDesign Oy ja Biotus Oy. In kind -tukea tarjoavat Biolan Oy, Delipap Oy, Orion Oyj ja Naava Oy. Biolania ja Biotusta kiinnostaa immunomodulatoristen materiaalien laajamittainen tuotanto. Finlayson, Melli EcoDesign ja Delipap näkevät suuria liiketoimintamahdollisuuksia kuluttajatuotesektorilla ja Orion tuotanto- ja lemmikkieläinpuolella. Naavan kanssa yhteistyössä toteutettavat viherseinäkokeet tähtäävät allergioilta ja autoimmuunisairauksilta suojaavan ominaisuuden tuomiseen työpaikkojen huoneilmaan.

Lisätietoja:

Aki Sinkkonen, Helsingin yliopisto, konsortion päätutkija (aki.sinkkonen@helsinki.fi)

Kari Sinivuori, Helsinki Innovation Services, kaupallistamiseen liittyvät asiat (kari.sinivuori@helsinki.fi)

Heikki Hyöty, Tampereen yliopisto, virologian professori (heikki.hyoty@uta.fi; 1.1.2019 alkaen heikki.hyoty@tuni.fi)

Juho Rajaniemi, TTY, kaupunkisuunnittelun professori (juho.rajaniemi@tut.fi, 1.1.2019 alkaen Tampereen yliopisto ja juho.rajaniemi@tuni.fi)

Hannamaija Fontell, Biolan Oy (Hannamaija.fontell@biolan.fi)

Sanna Karhu, Delipap Oy (sanna.karhu@delipap.fi)

Jukka Kurttila, Finlayson Oy (jukka.kurttila@finlayson.fi)

Marica Jensen, Melli EcoDesign (marica@melliecodesign.com)

Päivi Vuolle, Naava Oy (paivi.vuolle@naava.io)