Päiväkotipihoille luotu hyvinvointia edistävä vyöhykkeinen suunnittelumalli

Myönteisiä kokemuksia pilottipihalta

Espoossa Vallipuiston päiväkodissa on toteutettu ensimmäinen KOTA-hankkeessa laadittujen suositusten mukaisesti suunniteltu päiväkotipiha. Kaupungistuneissa yhteiskunnissa päiväkotien ja koulujen pihoilla on yhä tärkeämpi merkitys lasten päivittäisen, hyvinvoinnin ja terveyden kannalta hyödyllisen luontokosketuksen ja mikrobialtistuksen kannalta. Pihoilla suositellaan siten käytettävän viherrakennusmateriaaleja, joissa on runsas ja monimuotoinen mikrobiyhteisö sekä hyvä kulutuskestävyys. Kovan kulutuksen vuoksi suositellaan pihojen jakamista vyöhykkeisiin, jolloin tontin ja raja-aidan suojaan voidaan luoda metsämäistä ympäristöä ja lähinnä rakennusta sijoitetaan perinteiset leikkialueet. Näiden vyöhykkeiden väliin sijoittuu metsän karikekerrokseen ja uudenlaisiin pihamateriaaleihin perustuva vapaan leikin alue.

Vallipuiston päiväkodissa sekä varhaiskasvattajat että lapset ovat olleet tyytyväisiä uuteen pihaan. Entistä vihreämpi piha on monipuolistanut oppimisympäristöä ja lasten vapaata leikkiä, lisännyt lasten liikkumista sekä edistänyt heidän luontokosketustaan. Piha toteutettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Laadittuja suosituksia voidaan hyödyntää myös koulujen, palvelutalojen sekä muiden julkisten pihojen ja puistoalueiden suunnittelussa.

AVISTAblogi, Kristian Åbacka: Uusi vihreämpi piha on monipuolistanut oppimisympäristöä, lisännyt liikettä ja edistänyt lasten luontokosketusta Vallipuiston päiväkodissa

Policy brief -artikkeli: Viherpihalta terveyttä ja hyvinvointia