Päiväkotipihan vihertäminen vähensi taudinaiheuttajabakteerien menestymisen todennäköisyyttä lasten iholla

Pitkäaikaistutkimus julkaistu

Marja Roslundin ym. kirjoittama tutkimusartikkeli on julkaistu Environmental International -lehdessä. Biodiversiteettihypoteesin mukaan vähentynyt altistuminen luonnon monimuotoiselle mikrobiomille lisää riskiä sairastua immuunijärjestelmän häiriöihin, kuten allergioihin, tyypin 1 diabetekseen ja keliakiaan. Immuunivälitteiset sairaudet ovat lisääntyneet etenkin kaupungistuneissa yhteiskunnissa. Tässä kaksivuotisessa tutkimuksessa tutkittiin, miten kaupunkipäiväkodin vihertäminen vaikuttaa pihan sekä lasten ihon ja suoliston mikrobistoon. Tutkimuksessa vertailtiin viherrettyjä päiväkoteja ja moderneja kaupunkipäiväkoteja, joiden pihalla on pääosin asfalttia, hiekkaa, soraa ja muovimattoa. Viherrettävien päiväkotien pihoille tuotiin metsäpohjaa eli kunttaa, siirtonurmea ja multalaatikoita, joihin lapset kylvivät kasveja ja hoitivat niitä. Aikaisemmassa kuukauden pituisessa tutkimuksessa havaittiin, että viherkosketus monipuolisti lasten ihon mikrobistoa, mikä oli yhteydessä parempaan immuunipuolustuksen toimintaan. Nyt julkaistussa kaksivuotisessa pitkäaikaistutkimuksessa havaittiin, että viherpihan saaneilla lapsilla oli vähemmän mahdollisia taudinaiheuttajabakteereita iholla verrattuna kontrolliryhmään. Tämä havainto tehtiin yhden vuoden jälkeen siitä, kun päiväkotipihat oli muokattu vihermateriaaleilla. Lisäksi, vaikka metsämaapohja tallaantui lasten leikkiessä, monimuotoinen ja hyödyllinen mikrobisto säilyi päiväkodin pihassa kahden vuoden seurannan ajan.

Tutkijoiden mukaan päiväkotipihan vihermateriaalit sisältävät monimuotoisen ja terveyden kannalta hyödyllisen mikrobiyhteisön, joka vähentää mahdollisten taudinaiheuttajabakteerien menestymistä iholla ja voi edistää lasten immuunipuolustuksen kehittymistä.

Environment International: Long-term biodiversity intervention shapes health-associated commensal microbiota among urban day-care children