Päiväkotien viherpihojen hyvinvointivaikutukset

Tutkimus esillä Ympäristökasvatus-lehdessä

Ympäristökasvatus-verkkolehdessä 1/2018 julkaistiin Riikka Puhakan artikkeli päiväkotien viherpihojen vaikutuksista lasten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Ympäristökasvatus: Lapsille hyvinvointia vihreältä päiväkodin pihalta