Nuoret kuluttajat kiinnostuneita uusista luontopohjaisista terveystuotteista

Tutkimusartikkeli julkaistu

Riikka Puhakan ym. tutkimusartikkeli on julkaistu Journal of International Consumer Marketing -lehdessä. Yksi kuluttajien mieltymyksiin vaikuttavista megatrendeistä on kasvava kiinnostus terveyteen, hyvinvointiin ja itsehoitoon. Tutkimuksessa tarkasteltiin kuluttajien näkemyksiä maa- ja kasviperäisestä, terveyttä edistävästä valmisteesta. Nuorten kuluttajien halukkuutta kokeilla valmistetta sisältäviä tuotteita selvitettiin Helsingin yliopiston opiskelijoilta kerätyn kyselyaineiston (N = 944) perusteella. Tulosten mukaan nuoret kuluttajat, erityisesti naiset ja ulkomaalaiset, olivat melko halukkaita kokeilemaan valmistetta sisältäviä tuotteita. Halukkuuteen vaikuttivat luontosuhde sekä maaperän mikrobien terveyshyötyjä tai -riskejä koskevat näkemykset. Tulokset osoittavat, että innovaatioiden kehittämistyössä on tärkeää ottaa huomioon myös kuluttajien näkemykset.

ADELE-konsortion tutkimustyöhön perustuvia luontopohjaisia kuluttajatuotteita on Suomessa jo markkinoilla:

Uute Scientific edistää hyvinvointia luonnon omin keinoin

Journal of International Consumer Marketing: Factors Affecting Young Adults’ Willingness to Try Novel Health-Enhancing Nature-Based Products