Mökkeilyn ja kaupunkilaisten suolistomikrobiston välillä yhteys

Tutkimusartikkeli julkaistu

Mika Saarenpään ym. tutkimusartikkeli on julkaistu International Journal of Environmental Research and Public Health -lehdessä. Tutkimuksessa tarkasteltiin mökkeilevien ja ei-mökkeilevien ikääntyneiden kaupunkilaisten suolistomikrobistoa. Mökkeilyn ja muun luonnon virkistyskäytön uskotaan vaikuttavan kehon mikrobiyhteisöihin lisäämällä fyysistä kosketusta luonnollisiin ympäristöihin. Kehon ja erityisesti suoliston mikrobeilla on tärkeä rooli immuunipuolustuksen kehittymisessä ja toiminnassa. Suolistomikrobiston epätasapaino on liitetty moniin immuunivälitteisiin sairauksiin ja terveysongelmiin, kuten ärtyneen suolen oireyhtymään. Tulosten perusteella mökkeilevien ja ei-mökkeilevien ikääntyneiden suolistomikrobistot eroavat toisistaan mikrobiryhmien monimuotoisuuden sekä immuunipuolustukseen liitetyn mikrobitoiminnan osalta. Havaittujen erojen terveysvaikutuksista ei kuitenkaan voida tehdä johtopäätöksiä. Mökkeily ja muu luonnon virkistyskäyttö ovat kasvattaneet suosiotaan koronapandemian aikana, minkä vuoksi niiden vaikutuksia kehon mikrobistoon sekä immuuni- ja muuhun terveyteen on tärkeää tutkia.

 International Journal of Environmental Research and Public Health: Do Rural Second Homes Shape Commensal Microbiota of Urban Dwellers? A Pilot Study among Urban Elderly in Finland