Mökkeilyllä potentiaalisia vaikutuksia hyvinvointiin ja terveyteen

Katsausartikkeli julkaistu

Kati Pitkäsen, Jenni Lehtimäen ja Riikka Puhakan katsausartikkeli vapaa-ajan asumisen potentiaalisista hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista on julkaistu International Journal of Environmental Research and Public Health -lehdessä. Luonnon vaikutukset ihmisen psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin ja terveyteen tunnistetaan yhä paremmin. Vapaa-ajan asuminen on keskeinen luonnon virkistyskäytön muoto muun muassa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, mutta mökkeilyn terveys- ja hyvinvointivaikutuksia koskeva tutkimus on toistaiseksi ollut vähäistä. Katsauksessa tarkastellaan luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutusten tämänhetkistä tutkimusta sekä arvioidaan, miten mökkiympäristöjen, mökkien käytön ja niiden käyttäjien ominaispiirteet vaikuttavat potentiaalisiin hyvinvointi- ja terveysvaikutuksiin. Vapaa-ajan asumisen hyvinvointi- ja terveysvaikutusten selvittämiseksi tarvitaan lisää tutkimustietoa.

International Journal of Environmental Research and Public HealthHow do Rural Second Homes Affect Human Health and Well-being? Review of Potential Impacts