Metsämaan kaltainen aines lisää suoliston ja ihon mikrobiston monimuotoisuutta

Artikkeli julkaistu Future Microbiology -lehdessä

Noora Nurmisen ym. artikkeli altistustutkimuksesta on julkaistu Future Microbiology -lehdessä. Tutkimus osoittaa, että käsiin hierottava metsämaan kaltainen maa-aines lisää suoliston ja ihon mikrobiston monipuolisuutta. Nykyisen tutkimustiedon valossa laaja mikrobialtistus suojaa ihmistä monilta immuuni- ja autoimmuunisairauksilta. Pilottitutkimuksessa neljätoista kaupungissa asuvaa koehenkilöä hieroivat käsiinsä metsämaaperäistä, mikrobistoltaan mahdollisimman monimuotoista ainesta kolmesti päivässä kahden viikon ajan. Koehenkilöitä ohjeistettiin pesemään kätensä hanavedellä ilman saippuaa. Tutkimuksessa havaittiin, että vain kahden viikon altistus mikrobeille voi parantaa kaupungissa asuvan ihmisen mikrobiston monimuotoisuutta merkittävästi. Tutkimuksen toteuttivat Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto.

Future Microbiology: Nature-derived microbiota exposure as a novel immunomodulatory approach