Luontopohjaisten materiaalien käsittely lisää ihon mikrobiston monimuotoisuutta

Artikkeli julkaistu MicrobiologyOpen-lehdessä

Mira Grönroosin ym. artikkeli luontopohjaisten materiaalien käsittelyn vaikutuksista julkaistiin MicrobiologyOpen-lehdessä. Tutkimuksessa havaittiin, että lyhytaikainenkin luontopohjaisen materiaalin käsittely lisää ihon mikrobiston monimuotoisuutta. Nykykäsityksen mukaan monimuotoinen mikrobisto vähentää immuunivälitteisten sairauksien riskiä. Tutkimuksessa vapaaehtoiset hieroivat käsiään erilaisiin maa- ja kasvimateriaaleihin. Iholta otettiin mikrobinäytteet ennen jokaisen aineksen käsittelyä ja sen jälkeen. Tutkimus osoitti, että luontopohjaisten materiaalien käsittely lisää ainakin hetkellisesti ihon mikrobiston monimuotoisuutta. Tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä keinoja immuunivälitteisiä sairauksia vastaan.

MicrobiologyOpen: Short‐term direct contact with soil and plant materials leads to an immediate increase in diversity of skin microbiota