Luontokokemukset nuorten hyvinvoinnin lähteinä

Artikkeli julkaistu

Riikka Puhakan ja Eemeli Hakokönkään artikkeli nuorten luontokokemuksista on julkaistu Journal of Leisure Research -lehdessä. Lahtelaisilta 15-16-vuotiailta nuorilta (N=39) kerättyjen kirjoitusten perusteella nuorten luontokokemukset ovat arkisia ja spontaaneja, mutta ne mahdollistavat samalla arjen rutiineista, vaatimuksista ja sosiaalisista normeista irrottautumisen. Luontoympäristöt mahdollistavat paitsi yhteiset kokemukset ystävien ja perheenjäsenten kanssa myös myönteiset yksinolon kokemukset. Moniaistiset luontokokemukset esimerkiksi rauhoittavat nuoria, parantavat heidän mielialaansa ja auttavat keskittymään. Tulosten perusteella on tärkeää tunnistaa luonnon merkitys osana nuorten vapaa-aikaa ja hyvinvointia.

Journal of Leisure Research: Adolescents’ experiences in nature: Sources of everyday well-being