Luonto lisää nuorten onnellisuutta

Tutkimusartikkeli julkaistu

Eemeli Hakokönkään ja Riikka Puhakan tutkimusartikkeli on julkaistu Leisure Sciences -lehdessä. Luonnon myönteiset vaikutukset ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin tunnistetaan yhä paremmin, mutta vähemmän on tietoa siitä siitä, miten ihmiset havaitsevat luonnon vaikutukset jokapäiväisessään arjessaan. Tutkimuksessa tarkastellaan 15–16-vuotiaiden lahtelaisnuorten käsityksiä luonnon ja onnellisuuden välisestä suhteesta temaattisten kirjoitusten (N = 184) perusteella. Tulosten perusteella suurin osa vastaajista katsoi luonnon tekevän heidät onnelliseksi tai liitti vain myönteisiä ominaisuuksia luontoon. Neljänneksellä oli kaksijakoinen suhtautuminen aiheeseen, kun taas pieni vähemmistö ei nähnyt lainkaan yhteyttä luonnon ja onnellisuuden välillä. Onnellisuus yhdistettiin mahdollisuuksiin, joita luonto tarjoaa paitsi fyysisille aktiviteeteille myös emotionaalisille ja kognitiivisille hyödyille. Luontosuhteen polarisoitumisen estämiseksi nuorten luonnossa virkistäytymistä tulisi tukea erityisin toimin.

Leisure Sciences: Happiness from Nature? Adolescents’ Conceptions of the Relation between Happiness and Nature in Finland