Luonto lisää lasten ja nuorten hyvinvointia

Artikkeli ja puheenvuoro julkaistu

Outi Rantalan ja Riikka Puhakan tutkimusartikkeli on julkaistu online-versiona Children’s Geographies -lehdessä. Artikkelin pohjalta kirjoitettu suomenkielinen puheenvuoro on julkaistu Matkailututkimus-lehdessä.

Artikkelin taustalla on lisääntynyt tietoisuus luonnon myönteisistä vaikutuksista ihmisen henkiseen ja fyysiseen terveyteen. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten suomalaiset lapset, nuoret ja perheet ovat yhteyksissä luonnon kanssa ja miten se vaikuttaa heidän hyvinvointiinsa. Tutkimus perustuu 15–21-vuotiaiden nuorten luonnon virkistyskäyttöä koskeviin temaattisiin kirjoituksiin sekä retkeilyä koskevaan etnografiseen aineistoon.

Tulosten perusteella luonto mahdollistaa rauhoittumisen ja arkielämän paineista irtautumisen sekä tiiviin yhdessäolon perheen kesken. Mitä enemmän vietetään aikaa luonnossa, sitä paremmin opitaan havaitsemaan hyvinvointia lisääviä tarjoumia. Perheiden luontoyhteyden vahvistamista tulisi tukea järjestämällä sekä aikaa että paikkoja luonnon kohtaamiselle.

Children's Geographies: Engaging with nature: nature affords well-being for families and young people in Finland

Matkailututkimus: Lasten ja nuorten luontoyhteyden vahvistamisesta perusta tulevaisuuden lähimatkailulle