Luonnonmateriaalein rikastetulla hiekkalaatikkohiekalla myönteisiä vaikutuksia lasten immuunisäätelyyn

Tutkimusartikkeli julkaistu

Marja Roslundin, Anirudra Parajulin, Nan Huin, Riikka Puhakan ym. tutkimusartikkeli on julkaistu Ecotoxicology and Environmental Safety -lehdessä. Tutkimus perustuu biodiversiteettihypoteesiin, jonka mukaan mikrobiologisen monimuotoisuuden puute jokapäiväisessä elinympäristössämme on yhtenä syynä immuunivälitteisten häiriöiden lisääntymiseen. Tässä lumekontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa selvitettiin luonnon monimuotoisuuden vaikutuksia päiväkoti-ikäisten lasten immuunipuolustukseen. Interventioryhmän päiväkodeissa hiekkalaatikkoihin lisättiin mikrobirikastettua hiekkaa ja kontrolliryhmän päiväkodeissa samannäköistä hiekkaa ilman monimuotoista mikrobistoa.

Tulosten perusteella ihon mikrobisto muuttui vain niillä lapsilla, jotka olivat leikkineet luonnonmateriaalein rikastetussa hiekkalaatikossa. Näillä lapsilla veren interleukiini-10-pitoisuuden muutos oli positiivinen, kun se kontrolliryhmässä oli negatiivinen. Interleukiini-10 on tulehduksia ehkäisevä sytokiini, joka on keskeinen useiden immuunivälitteisten sairauksien ehkäisyssä. Muutokset ihon mikrobistossa olivat myös yhteydessä korkeampaan regulatoristen T-solujen määrään veressä. Regulatoriset T-solut säätelevät muita puolustusjärjestelmän soluja ja ehkäisevät sen epätasapainoa. Tulokset osoittavat, että tämänkaltaisilla luontopohjaisilla ratkaisuilla voitaisiin tukea lasten immuunipuolustusta.

Ecotoxicology and Environmental Safety: A Placebo-controlled double-blinded test of the biodiversity hypothesis of immune-mediated diseases: Environmental microbial diversity elicits changes in cytokines and increase in T regulatory cells in young children