Lapsille terveyttä leikkipaikoilta ja päiväkoti- ja koulupihoilta

Artikkeli Viherympäristö-lehdessä

Riikka Puhakan, Marja Roslundin ja Aki Sinkkosen artikkeli luontopohjaisista leikkipaikoista ja päiväkoti- ja koulupihoista on julkaistu Viherympäristö-lehdessä 1/2022. Artikkelissa kerrotaan päiväkotien viherpihoja terveys- ja hyvinvointivaikutuksia koskevista tutkimustuloksista sekä tutkimuksen perusteella tehdyistä suunnittelusuosituksista.Viherympäristö: Lapsille terveyttä leikkipaikoilta ja päiväkoti- ja koulupihoilta