Kuluttajilla erilainen suhtautuminen terveysinnovaatioihin

Artikkeli kuluttajien näkemyksistä julkaistu

ADELE-hankkeessa laadittu artikkeli ikääntyneiden kuluttajien suhtautumista terveysvaikutteisiin elintarvikkeisiin ja terveyttä edistäviin innovaatioihin on julkaistu online-versiona International Journal of Consumer Studies -lehdessä.

Riikka Puhakan, Raisa Valveen ja Aki Sinkkosen kirjoittamassa artikkelissa tarkastellaan, miten ikääntyneet kuluttajat suhtautuvat terveysvaikutteisiin elintarvikkeisiin ja muihin uusiin terveyttä edistäviin tuotteisiin sekä kuinka halukkaita he ovat ostamaan tällaisia tuotteita. Esimerkkinä radikaalista innovaatiosta tutkimuksessa tarkastellaan, miten kuluttajat suhtautuvat käsien hieromiseen immuunipuolustusta vahvistavassa maaseoksessa. Tutkimusaineistona käytettiin 13 teemahaastattelua, jotka kerättiin Lahden seudulla vuonna 2015. Tutkimuksen perusteella ikääntyneet eivät muodosta yhtenäistä kuluttajaryhmää. Tutkimuksessa erotellaan neljä kuluttajasegmenttiä, joilla on erilaiset käsitykset terveydestä ja erilaiset asenteet terveyttä edistäviä tuotteita kohtaan, mikä vaikuttaa tuotteiden ostohalukkuuteen. Segmentit ovat: terveyshakuiset kuluttajat, varovaiset kuluttajat, kriittiset kuluttajat ja luonnollista terveyttä etsivät kuluttajat. Tutkimuksessa myös jäsennetään erilaisia motiiveja ja esteitä terveyttä edistävien tuotteiden käyttöön. Esimerkki ”käsienpesusta” maaseoksessa osoittaa, kuinka vaikeaa on ennustaa, mikä kuluttajasegmentti omaksuu ensimmäisenä tällaisen radikaalin innovaation. Tulokset osoittavat, että luottamukseen perustuvista uuden tuotteen ominaisuuksista täytyy viestiä kuluttajille ennen markkinoille menoa samalla kun tuotteen aistiominaisuudet tulee ottaa huomioon. Radikaalien innovaatioiden täytyy olla sellaisessa muodossa, että kuluttajat voivat ne helposti hyväksyä.

International Journal of Consumer Studies: Older consumers’ perceptions of functional foods and non-edible health-enhancing innovations