Kotipihan kasvillisuuden monimuotoisuus on yhteydessä suoliston mikrobistoon

Tutkimusartikkeli julkaistu

Anirudra Parajulin ym. tutkimusartikkeli on julkaistu Science of the Total Environment -lehdessä. Suoliston mikrobeilla on keskeinen merkitys immuunipuolustuksen kehittymisen ja toiminnan kannalta. Epätasapaino suoliston mikrobiomissa on yhteydessä moniin immuunivälitteisiin terveysongelmiin, kuten ärtyneen suolen oireyhtymään ja keliakiaan. Tutkimuksessa selvitettiin elinympäristön ja suoliston mikrobiomin välistä yhteyttä maaseudulla ja kaupungissa asuvien ikääntyvien päijäthämäläisten keskuudessa. Monimuotoinen kotipihan kasvillisuus oli yhteydessä terveyden kannalta hyödyllisten bakteerisukujen, kuten Faecalibacterium, runsastumiseen sekä opportunististen taudinaiheuttajien klostridien (sensu stricto) vähentymiseen suolistossa. Lisäksi Bacteroides bakteerisuku, joka sisältää myös opportunistisia taudinaiheuttajia, runsastui tutkittavien suolistossa, kun rakennettu pinta-ala lisääntyi elinympäristössä. Tulosten perusteella monimuotoinen kasvillisuus kodin ympäristössä voi edistää suoliston mikrobitasapainoa, mikä mahdollisesti vähentää immuunivälitteisten sairauksien riskiä. Tulevaisuudessa on tärkeää tutkia, voidaanko pihojen kasvillisuutta muokkaamalla ja monimuotoisuuden huomioon ottavalla kaupunkisuunnittelulla vaikuttaa suoliston mikrobiomin tasapainoon ja sitä kautta terveyteen.

Science of the Total Environment: Yard vegetation is associated with gut microbiota composition