Kaupungistuminen vähentää altistumista immuunipuolustuksen kannalta hyödylliselle ympäristön mikrobiomille

Uusi artikkeli julkaistu

Artikkeli ympäristön mikrobiomin kulkeutumisesta sisätiloihin on julkaistu Frontiers in Microbiology -lehdessä. Anirudra Parajulin ym. artikkeli perustuu käsitykseen siitä, että kaupungistuneissa yhteiskunnissa vähäinen kosketus monimuotoiseen ympäristön mikrobiomiin vaikuttaa heikentävästi immuunipuolustuksen kehittymiseen, mikä lisää allergioiden ja muiden immuunijärjestelmän häiriöiden riskiä. Tutkimuksessa selvitettiin, vaikuttavatko kotien ympäristön maankäyttöluokat bakteerien monimuotoisuuteen ja runsauteen kotien sisätiloissa. Kynnysmattoihin kertynyttä materiaalia kerättiin 30 maaseudulla ja 26 kaupungissa sijaitsevassa kotitaloudessa Päijät-Hämeessä, Iitissä ja Pukkilassa elokuussa 2015.

Tulokset osoittivat, että kynnysmattoon kertyneen materiaalin määrä korreloi negatiivisesti rakennetun ympäristön osuuden kanssa. Koko bakteeriyhteisön sekä proteobakteerien, aktinobakteerien, bakteroidetien ja firmikuuttien yhteisöjen monimuotoisuus vähentyi, kun rakennettu pinta-ala lisääntyi. Proteobakteerien ja erityisesti gammaproteobakteerien suhteellinen runsaus lisääntyi ja aktinobakteerien puolestaan vähentyi rakennetun ympäristön osuuden lisääntyessä. Lisäksi mahdollisesti patogeenisten bakteeriheimojen ja -sukujen suhteellinen runsaus lisääntyi rakennetun ympäristön osuuden lisääntyessä. Eläimet kotitalouksissa näyttivät vaikuttavan vain vähäisesti mikrobiomin kulkeutumiseen sisätiloihin. Tulokset tukevat käsitystä siitä, että tiiviisti rakennettujen alueiden asukkaat altistuvat ympäristön monimuotoiselle mikrobiomille vähemmän kuin harvaan asutuilla alueilla elävät.  

Frontiers in Microbiology: Urbanization Reduces Transfer of Diverse Environmental Microbiota Indoors