Altistuminen immuunipuolustuksen kannalta hyödylliselle ympäristön mikrobiomille vaihtelee vuodenaikojen mukaan

Tutkimusartikkeli julkaistu

Nan Huin ja Anirudra Parajulin ym. artikkeli ympäristön mikrobiomin kulkeutumisesta sisätiloihin eri vuodenaikoina on julkaistu Environment International -lehdessä. Artikkeli perustuu käsitykseen siitä, että maatalousympäristö ja altistuminen ympäristön monimuotoiselle mikrobiomille voi suojata ihmistä immuunijärjestelmän häiriöiltä. Sen vuoksi on tärkeää tietää, ovatko mikrobiomin kulkeutumista sisätiloihin rajoittavat tekijät samat maatalous- ja kaupunkialueilla.

Tutkimuksessa selvitettiin, miten keruukuukausi, pihan monimuotoisuus ja kotieläimet vaikuttavat ympäristön mikrobiomin kulkeutumiseen sisätiloihin. Kynnysmattoihin kertynyttä materiaalia kerättiin tutkittavien kodeista heinä- ja elokuussa 2015 ja helmikuussa 2016. Helmikuussa kynnysmaton bakteeriyhteisön monimuotoisuus, lajien määrä ja suhteellinen runsaus oli vähäisempää, kun taas ihmisperäisiä taksoneja ja mahdollisesti patogeenisia bakteerisukuja oli kynnysmatoissa muita kuukausia enemmän. Kesäkuukausina useiden aiemmin terveyshyötyihin yhdistettyjen taksonien suhteelliset runsaudet olivat suuremmat, erityisesti maatalousalueilla. Kasvillisuuden vaikutus kynnysmaton mikrobistoon korostui helmikuussa, mikä voi johtua siitä, että lumipeite estää kontaktia maaperän mikrobeihin.

Tulokset korostavat vuodenajan, elinympäristön ja elämäntavan merkitystä ympäristön sisätiloihin kulkeutuvan mikrobiomin ajallisessa vaihtelussa. Koska vähentynyt kontakti ympäristön monimuotoiseen mikrobiomiin on mahdollisesti syynä immuunijärjestelmän häiriöihin, tuloksilla voi olla tärkeä merkitys immuunivälitteisten sairauksien syiden selvittämisen kannalta. 

Environment International: Temporal variation in indoor transfer of dirt-associated environmental bacteria in agricultural and urban areas