Lukivauva-hankkeen seuraava mittauspiste kouluiässä

Ilouutisia Lukivauva-hankkeen jatkosta! Monet teistä ovat kyselleet, miten Lukivauva-tutkimus jatkuu pian päättyvän 4-5 –vuotiaiden mittauspisteen jälkeen ja vihdoin voimme vastata, että seuranta tulee jatkumaan kouluikään saakka.

Tutkittavien seuranta kouluikään asti on ollut suunnitelmanamme hankkeen alusta saakka, kun tutkimukseen rekrytoitiin lasta odottavia perheitä, mutta tutkimusrahoituksen määrää on aina voitu ennustaa vain muutamaksi vuodeksi kerrallaan. Kouluikäisten seurantapisteen ajankohta määritellään myöhemmin ja olemme yhteydessä tutkimuksessa mukana oleviin perheisiin sitten kun mittaukset ovat lähempänä. Mittaamme vielä noin puolen vuoden ajan tutkimuksen 4-5 –vuotiaita lapsia.

Viime viikolla Suomen Akatemia julkisti uudet tutkimuksen huippuyksiköt vuosille 2022-2029 ja yksi niistä on Jyväskylän yliopiston johtama Musiikin, mielen, kehon ja aivojen tutkimuksen huippuyksikkö, jossa Lukivauva-hankkeen johtaja professori Teija Kujala on mukana yhtenä vastuullisista tutkijoista. Hänen osahankkeensa keskittyy luki- ja kielihäiriöihin, ja siihen on suunniteltu laaja kouluikäisten lasten tutkimuskokonaisuus. Myös Lukivauva-hankkeen lapset päästään kutsumaan sen mittauksiin 7-9 vuoden iässä. Tällä hetkellä käydään rahoitusneuvotteluja, joten konkreettisempia suunnitelmia alamme tehdä loppuvuodesta, kun neuvottelut ovat ratkenneet. Alustavissa suunnitelmissa on Lukivauva-tutkimuksen viimeisen seurantapisteen lisäksi tutkia lukivaikeuden aivoperustaa ja musiikin vaikutuksia kielen kehityksessä niin vauvoilla kuin kouluikäisilläkin.

Musiikin, mielen, kehon ja aivojen tutkimuksen huippuyksikkö yhdistää monen eri alan tutkijat selvittämään musiikin, aivotoiminnan sekä hyvinvoinnin yhteyksiä. Monitieteistä tutkimuskokonaisuutta johtaa professori Petri Toiviainen Jyväskylän yliopistosta. Muut huippuyksikön osapuolet ovat lääketieteellinen sekä kasvatustieteellinen tiedekunta Helsingin yliopistosta. Huippuyksikössä tutkitaan ihmisiä vauvasta vaariin ja joukossa on sekä terveitä tutkittavia että erilaisia potilasryhmiä.

Voit lukea tästä tarkemmin Suomen Akatemian huippuyksikkövalinnoista: Suomen Akatemia valitsi 11 uutta tutkimuksen huippuyksikköä. ”Huippuyksikköohjelman tavoitteena on nostaa Suomessa tehtävän tutkimuksen laatua, uudistaa tiedettä ja edistää tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.”