Lukilapsi

Tutkitaan yhdessä lukivaikeutta!

Tutkimme Lukilapsi-hankkeessa lapsen kielellistä kehitystä ja lisäksi perinnöllisen lukivaikeusriskin vaikutusta siihen. Tavoitteenamme on selvittää, kuinka varhaisessa vaiheessa lukivaikeus voidaan tunnistaa ja miten lukivaikeusriski näkyy lapsen kehityksessä. Tässä Helsingin yliopiston hankkeessa yhteistyökumppaneina ovat Jyväskylän yliopisto ja Karoliininen instituutti. Lukilapsi-hanke kuuluu Helsingin yliopiston kognitiivisen aivotutkimuksen yksikön toimintaan.

Ajankohtaista