Hanke pähkinänkuoressa

Lukilapsi-hankkeessa selvitetään lapsen kielellistä kehitystä ja lukihäiriöriskin vaikutuksia siihen.

Lukivaikeudesta tiedetään, että se on vahvasti perinnöllinen oppimisvaikeus. Lukihäiriön vuoksi lukeminen on virhealtista ja hidastunutta. Tutkimuksemme tähtää tehokkaisiin keinoihin lieventää tai ennaltaehkäistä lukivaikeutta varhain niillä lapsilla, joilla on siihen perinnöllinen riski.

Rekrytoimme tutkimukseemme perheitä, joissa toisella tai molemmilla vanhemmilla on todettu tai epäilty lukivaikeus. Mukana on myös lapsia, joiden lähisuvussa ei ole ollenkaan lukivaikeutta. Tarkempaa tietoa tutkimuksen eri vaiheista löydät sivulta Tutkimuksen kulku.

Vuosina 2015-2017 tutkimuksiimme osallistui yli 200 vastasyntynyttä vauvaa. Heistä kolmella neljäsosalla on perinnöllinen lukivaikeusriski. Loput lapset ovat verrokkeja, joiden perheessä ei ole lukivaikeutta. Keväällä 2022 saimme päätökseen 4-5-vuotiaiden tutkimukset. Kesällä 2023 aloitimme 7-8-vuotiaiden tutkimukset, joihin kutsumme seurantatutkimuksen aikaisemmissa vaiheisissa osallistuneet perheet sekä 200 uutta perhettä. Tällä hetkellä tutkimukseen kuuluvat mittaukset tehdään pääkaupunkiseudulla.