Lasten kuulemisen käsikirjasta tukea lasten näkemysten huomioimiseen päätöksenteossa

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla julkaisi osana Muuttuva väestö -tutkimusta toteutetun Lasten kuulemisen käsikirjan. Käsikirja on tuotettu tueksi kunnille sekä muille lasten kuulemista toteuttaville tahoille.

Lapsilla on oikeus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Tämä oikeus on turvattu niin Suomen perustuslaissa kuin YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa. Kun tehdään lapsiin kohdistuvia tai heidän elämäänsä vaikuttavia päätöksiä, on tärkeää että, päätösten vaikutuksia arvioidaan lapsen edun ja oikeuksien toteutumisen näkökulmasta. Lasten omat näkemykset voidaan huomioida lapsivaikutusten arviointien yhteydessä vain lapsia kuulemalla.

Veronica Salovaara, Pauliina Hongisto, Mirjam Kalland ja Julia Puumalainen tuottivat osana Muuttuva väestö -tutkimushanketta Lasten kuulemisen käsikirjan. Käsikirja on suunnattu kuntien viranhaltijoille sekä muille tahoille, jotka toteuttavat lasten kuulemista osana lapsivaikutusten arviointeja.

Käsikirja antaa konkreettisia työkaluja ja välineitä lapsilähtöiseen lasten kuulemiseen. Käsikirjaan voi tukeutua niin kuulemisen suunnitteluvaiheessa, toteutuksessa kuin suoritetun kuulemisen laadun arvioinnissa. Käsikirja on kehitetty lasten suoran kuulemisen menetelmiin, ja esimerkkeinä käytetään erityisesti työpajamenetelmiin soveltuvia työtapoja.

Käsikirja on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi Itlan verkkosivuilla.
 

Veronica Salovaara ja Mirjam Kalland kävivät keskustelemassa lasten kuulemisesta myös Iltan Lapsuuden rakentajat -podcastissa. 

Ota yhteyttä

Muuttuva väestö -tutkimushanke on rahoitettu osana opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2020–2022 toteuttamaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja tasa-arvon parantamiseen tähdännyttä Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa. Helsingin yliopiston, Itlan ja MDI:n toteuttama hanke tuotti tietoa väestönmuutoksen vaikutuksista varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen järjestämiseen sekä palveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen.