Elinikäisen ohjauksen tutkimus- ja arviointitiedon tietopyyntö

Elinikäisen ohjauksen toimijoita pyydetään osallistumaan tietokatsaukseen.

Kokoamme työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamassa Elinikäisen ohjauksen tila - arviointitutkimuksessa tietokatsausta elinikäisestä ohjauksesta Suomessa. Tutkimus kattaa laaja-alaisesti erilaiset tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut, kohdentuen kuitenkin erityisesti ohjauspalveluihin.

Ensimmäisessä vaiheessa pyydämme elinikäisen ohjauksen toimijoita osallistumaan tietokatsaukseen toimittamalla hankkeen käyttöön vuosien 2018–2023 aikana toteutettujen elinikäistä ohjausta koskevien arviointien, tutkimusten tai selvitysten julkaisuja (liitteinä tai linkkeinä).

Tutkimuksesta ja materiaalin toimittamisesta tarkemmin tällä lomakkeella.

Lisätietoja:

Tietokatsauksen vastuullinen tutkija

Mira Kalalahti, Jyväskylän yliopisto

Yhteistyössä Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsingin ja Jyväskylän yliopistot, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö sr. Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU.