Ruokinnan vaikutukset lypsylehmien energia-aineenvaihduntaan poikimisen läheisyydessä: lipidomin ja transkription säätely

Maidontuotanto vaatii runsaasti ravintoaineita ja altistaa korkeatuottoiset lehmät aineenvaihduntasairauksille poikimisen jälkeen. Lypsylehmätutkimuksen tavoitteena on ollut pitkään korkeatuottoisten lypsylehmien terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen ja tätä voidaan pitää kriittisenä maidontuotannon kestävyyden näkökulmasta. Aikaisempien tutkimusten perusteella ummessaolokauden ja alkulaktaation ruokintastrategialla on merkittävä vaikutus lypsylehmän poikimisen jälkeiseen aineenvaihduntaan. Ruokinnan tarkka suunnittelu poikimista edeltävinä viikkoina ja välittömästi poikimisen jälkeen on tärkeää lypsylehmien terveydelle ja hyvinvoinnille.

MSc Nanbing Qinin väitöstyössä tutkittiin kahta erilaista ruokintastrategiaa: poikimista edeltävä runsasenerginen ruokinta sekä poikimisen jälkeen maidon rasvapitoisuutta voimakkaasti vähentävä (milk fat depression, MFD) ruokinta. Runsasenerginen ruokinta sisälsi 130 % tiineiden lypsylehmien ruokintasuositusten mukaisesta energian saannista kuuden viikon ajan ennen poikimista. MFD-ruokinta toteutettiin joko lisäämällä ruokintaan konjugoitua linolihappoa (cis-9, trans-11 ja trans-10, cis-12 CLA) tai lisäämällä tärkkelyspitoiseen ruokintaan monityydyttymättömiä rasvahappoja (PUFA)  öljyseoksena, jossa oli 2:1 auringonkukkaöljyä ja kalaöljyä.

Väitöstyön päätavoitteena oli tutkia ruokintastrategioiden vaikutuksia lypsylehmien energia-aineenvaihduntaan ja insuliiniresistenssiin. Lisäksi väitöstyössä tutkittiin maternaalisen insuliiniresistenssin ja fysiologisen sopeutumisen mahdollisia molekyylitason mekanismeja analysoimalla lipidomia ja transkriptomia poikimisen läheisyydessä.

Tutkimuksen päätuloksina todettiin, että poikimista edeltävän energiansaannin lisääminen (130 %:iin tiineen lypsylehmän energiantarpeesta) ei heikentänyt lypsylehmien maksan normaalia toimintaa tai insuliiniherkkyyttä poikimisen läheisyydessä. Lisäksi tällä ruokinnalla voitiin vähentää maksan tulehdustilaa tiineyden loppuvaiheessa. Sekä CLA-ruokinta että tärkkelys-PUFA -ruokinta mahdollisesti vähensivät lehmien metabolista stressiä vähentämällä kudosvarastojen käyttöä. Näillä kahdella MFD-ruokinnalla oli kuitenkin erilainen vaikutus lehmien tulehdustilaan. CLA-ruokinta saattoi vaimentaa systeemistä tulehdusta alkulaktaatiossa, kun taas tärkkelys-PUFA -ruokinta saattoi pahentaa tulehdustilaa laktaation myöhemmässä vaiheessa.

MSc Nanbing Qin väitteli 23.11.2018 kotieläintieteessä aiheesta "Effects of dietary management on the energy metabolism of periparturient dairy cows: regulation of lipidome and transcriptome

Vastaväittäjänä toimi professori Helga Sauerwein Bonnin yliopistosta ja kustoksena oli professori Aila Vanhatalo. Linkki väitöskirjaan