TuKeVA - Tulevaisuuden kestävät karkearehuvalinnat

Hanke keskittyy selvittämään mitä ovat erilaisten karkearehujen ympäristövaikutukset ja vaikutukset edelleen maidon hiilijalanjälkeen. Tähän liittyen tuotetaan myös uutta tietoa ja vastauksia kysymykseen Tarvitaanko Suomessa uusia kasvilajeja rehuntuotantoon? Viime vuosina kiinnostus rehumaissin viljelyyn ja maissisäilörehun käyttöön nautojen ruokinnassa on selvästi lisääntynyt.

Toteutus

Tutkimusosapuolet: Helsingin yliopisto (HY) ja Luonnonvarakeskus (Luke)
Yhteistyötahot ja rahoittajat: MMM Makera, Valio Oy, Berner Oy, Naturcom Oy, Eastman Chemical Company

Vastuututkija: Tuomo Kokkonen (HY, maataloustieteiden osasto)

Muut tutkijat:
HY: Pirjo Mäkelä, Anni Halmemies-Beauchet-Filleau, Aila Vanhatalo, Hanna Tuomisto, Tapani Jokiniemi (Viikin opetus- ja tutkimustila)
Luke: Kaisa Kuoppala, Marketta Rinne, Marcia Franco, Auvo Sairanen

Aika ja paikka: Hankkeeseen liittyvä tutkimus toteutetaan vuosina 2019-2021 Viikissä (HY), Jokioisilla (Luke) ja Maaninkalla (Luke)

Hankesivut
Tietoa hankkeesta: https://kestavatkarkearehuvalinnat.blogspot.com/p/tietoa-hankkeesta.html

Blogi: https://kestavatkarkearehuvalinnat.blogspot.com/2019/

Hankkeen tausta
Rehuntuotantoon ja sitä kautta kotieläintuotteiden ympäristöjalanjälkeen vaikuttavat kasvilajin ja kasvuolosuhteiden lisäksi lukuisat viljelyyn, korjuuteknologiaan, korjuustrategiaan, varastointiin, säilöntään ja ruokintatapaan liittyvät yksityiskohdat ja tuotantopanokset. Kaikki nämä vaikuttavat myös rehujen satomäärään, ruokinnalliseen arvoon ja tuotantokustannukseen, mistä johtuen rehujen käyttöä on tarkasteltava kokonaisuutena.
Kestävä kotieläintuotanto edellyttää, että rehuvalinnat 1) täyttävät eläimen tasapainoisen ravitsemuksen ja hyvinvoinnin vaatimukset, 2) ovat taloudellisesti ja 3) ympäristövaikutusten kannalta kestäviä.

Hanke keskittyy selvittämään mitä ovat erilaisten karkearehujen ympäristövaikutukset ja vaikutukset edelleen maidon hiilijalanjälkeen. Tähän liittyen tuotetaan myös uutta tietoa ja vastauksia kysymykseen Tarvitaanko Suomessa uusia kasvilajeja rehuntuotantoon? Viime vuosina kiinnostus rehumaissin viljelyyn ja maissisäilörehun käyttöön nautojen ruokinnassa on selvästi lisääntynyt.

Hankkeen tavoite
Hankkeen päätavoite on eri karkearehuista tuotettavan tiedon avulla:
• vähentää karkearehujen tuotannon ja maidontuotannon haitallisia ympäristövaikutuksia, kun viljelyyn osataan valita ympäristön kannalta kestäviä rehukasveja ja tuotantotapoja
• monipuolistaa karkearehuvalikoimaa ja siten auttaa sopeutumaan ilmastonmuutoksen aiheuttamaan sää- ja kasvuolosuhteiden vaihteluun
• antaa taustatietoa hallinnolliseen karkearehujen tuotannon ja käytön ohjaukseen

Hankkeen osatavoitteet:
1. Mallintaa Suomessa tuotettavien erilaisten karkearehujen kokonaisympäristövaikutukset ja niiden ruokintakäytön vaikutukset maidontuotannon hiilijalanjälkeen. Tavoite on lisätä tietoa karkearehujen tuotantotavan vaikutuksista ympäristöön ja tietoa maidontuotannon ympäristövaikutusten muutoksista, jos osa nurmisäilörehusta korvataan kokovilja-, palkovilja- tai maissisäilörehulla lypsylehmän ruokinnassa.
2. Tuottaa tietoa maissin typpilannoituksen, kylvötekniikan, kehitysvaiheen ja säilöntäaineen vaikutuksista rehusadon määrään, koostumukseen, säilörehun säilönnälliseen laatuun ja ruokinnallisiin ominaisuuksiin. Tietoa käytetään maissisäilörehun ympäristövaikutusten mallintamisessa (kohta 1) sekä Suomen olosuhteisiin soveltuvien maissin viljely- ja rehunsäilöntäsuositusten tekoon.
3. Tuottaa tietoa maissisäilörehun ruokinnallisesta arvosta maidontuotannossa. Tietoa käytetään maissisäilörehun ympäristövaikutusten mallintamisessa (kohta 1) sekä Suomen olosuhteisiin soveltuvien ruokintasuositusten tekoon ottaen huomioon taloudelliset vaikutukset.