Teurassivujakeiden tehokkaampi hyötykäyttö lemmikkieläinten rehuissa

Tavoitteena on saada tieteellistä tutkimustietoa raakaruokinnan- ja kevyesti kypsennettyjen koiranruokien ravintoaineiden, erityisesti proteiinien sulavuudesta ja laadusta.

Tausta

Suomessa myytävistä lemmikkieläinten ruuista noin 80 % tuodaan ulkomailta. Viime aikojen kehityssuuntana on ollut kuitenkin kasvava kiinnostus kotimaisuuteen ja ympäristön säästämiseen myös lemmikkieläinten ruuissa. Kotimaisilla teurastamoilla syntyy sivuvirtoja, joita voitaisiin käyttää nykyistä tehokkaammin lemmikkieläinten rehuissa. Sivuvirtoihin perustuvia uusia tuotteita kehittämällä on mahdollista lisätä kotimaisten koiranruokien raaka-ainevalikoimaa ja samalla lisätä proteiinipitoisten raaka-aineiden hyväksikäyttöä ja vähentää ympäristökuormitusta (typen erittymistä luontoon).

Tutkimuksen toteutus

Hankkeessa tehdään ruokintakoe koirilla vuosina 2022-2023. Ruokinnassa lihaperäisiä valkuaisraaka-aineita korvataan asteittain veri- ja sidekudosvalkuaisella. Koirat syövät kuukauden ajan eri koerehuja ja rehu-, uloste- ja virtsanäytteistä tehdään esimerkiksi sulavuus-, suolistomikrobiota- ja typen erittymiseen liittyviä analyysejä. Pääosin laboratorioanalyysit ja tutkimustyö tehdään Helsingin yliopiston maataloustieteiden osastolla. Rehut valmistetaan ja teurasjakeiden prosessointi tehdään yhteistyöyrityksen tiloissa.

Tavoite

Tavoitteena on saada tieteellistä tutkimustietoa raakaruokinnan- ja kevyesti kypsennettyjen koiranruokien ravintoaineiden, erityisesti proteiinien sulavuudesta ja laadusta. Tutkimustiedon pohjalta kehitetään uudenlainen koirien täysrehu Snellman Lihanjalostus Oy:n tuotevalikoimaan.

Tutkijat

Siru Salin ja Jarmo Valaja

Yhteistyökumppanit

Helsingin yliopisto, Snellmanin Lihanjalostus Oy

Rahoitus

PoDoCo, Suomen kulttuurirahasto, Snellmanin Lihanjalostus Oy

Linkkejä

Uutinen PoDoCon sivulla

Uutinen Suomen kulttuurirahaston sivulla