Väitökset

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan väitöskirjat löytyvät Helsingin yliopiston digitaalisesta arkistosta Heldasta.
Väitöskirjat ovat englanninkielisiä, mutta tiivistelmä löytyy myös suomeksi.