Tutkimus

Tutkimuksia tehdään pääasiassa kliinisen hevos -ja pieneläinlääketieteen osastolla sekä yliopistollisessa eläinsairaalassa.
Tutkimusryhmät

Tutkimukset painottuvat eläinten terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimushankkeemme edistävät hevosten ja pieneläinten sairauksien diagnostiikkaa ja hoitokäytäntöjä. Osa tutkimusprojekteista on translationaalista tutkimusta, jossa eläimiä käytetään ihmisten sairauksien malleina. Kliinisen hevos -ja pieneläinlääketieteen osastolla tehdään potilaiden hoitoon liittyvää tutkimusta monella eläinlajilla. Tutkimusta tehdään pieneläinsisätautien, kirurgian, hevossairauksien, diagnostisen kuvantamisen ja farmakologian oppiaineissa. Tutkijat kuuluvat oppiaineiden palvelukseen, mutta käytännössä potilaiden tutkiminen tehdään Yliopistollisessa eläinsairaalassa.

Tutkimuskoulutusta

Tutkimus- ja hoitosuunnitelmat tehdään ja johdetaan eläinlääketieteen professorien ja dosenttien avulla. Tutkimusta tekevät kaikki oppiaineissa työskentelevät eläinlääkärit. Eläinlääketieteen kandidaatit voivat saada ensimmäisen kosketuksensa kliiniseen tutkimukseen tekemällä lisensiaattityönsä osaston tutkijakoulussa. Väitöskirjaa tekevät tohtorikoulutettavat kuuluvat Helsingin yliopiston Kliinisen eläinlääketieteen tohtoriohjelmaan (Doctoral Program for Clinical Veterinary Medicine eli DPCVM-tohtoriohjelma), joka puolestaan on osa Helsingin yliopiston Terveyden Tutkimuksen tutkijakoulua (Doctoral School in Health Sciences eli DSHS).

Tutkimusaiheet

Pääosa tutkimuksista tehdään tutkimusryhmissä, joita tällä hetkellä yhteensä yhdeksän. Ryhmien nimet kuvaavat aihealuetta, johon ryhmä keskittyy. Esimerkiksi Petbone-ryhmä keskittyy koirien luustosairauksien diagnosointiin, hoitoon sekä hoitotulosten arviointiin.

Mikäli koirasi tarvitsee hoitoa ja sopisi johonkin tutkimushankkeeseen, ota yhteyttä vastaavaan tutkijaan.