Tutkimushankkeet

 

VÄLILEVYTYRÄN VAIKUTUS SELKÄLIHASTEN SURKASTUMISEEN MÄYRÄKOIRILLA

Vastuututkija: Anna Boström
Tutkimuksessa pyritään selvittämään välilevytyrän vaikutukset selkälihasten surkastumiseen kudosnäytteiden ja magnettikuvausten avulla. Lisäksi tutkitaan lihassurkastumisen yhteys kipuun ja halvausoireisiin mäyräkoirilla, tarkoituksena kehittää välilevytyrästä kärsivien potilaiden kuntoutusta.

AN­TI­BIOOT­TIEN KÄYT­TÖ KOI­RIEN MÄR­KÄ­KOH­TU­LEIK­KAUS­TEN JAT­KO­HOI­DOS­SA

Vastuututkija: Anna Ylhäinen
Tutkimus on alkamassa alkukesästä 2017. Tutkimukseen otetaan Yliopistolliseen eläinsairaalaan märkäkohdun vuoksi leikattavaksi tulevia koiria. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tarvitsevatko koirat antibioottilääkitystä komplisoitumattoman märkäkohtuleikkauksen jälkeen vai riittääkö hoitoon leikkauksen aikana annettu antibioottisuoja.  Lisäksi tutkimuksessa kartoitetaan samanaikaisesti kohdun tulehdustilan kanssa esiintyvien virtsatieinfektioiden yleisyyttä.

PE­RI­NE­AA­LI­TY­RÄN LEIK­KAUS­TU­LOK­SET JA SAIRAUDELLE ALTISTAVAT TEKIJÄT 

Vastuututkija: Sari Mölsä ja Tuuli Åhlberg

Tutkimus on alkanut. Tutkimukseen otetaan vastaan perineaalityrän vuoksi leikkaushoitoa tarvitsevia koiria, joiden perineaalityrää ei ole aiemmin leikkauksella hoidettu. Lantionpohjan lihasten pettämisen seurauksena syntyvä perineaalityrä on lähes yksinomaan keski-ikäisillä tai vanhemmilla uroskoirilla esiintyvä sairaus, jonka tausta on huonosti tunnettu. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa ja vertailla kahden leikkaustekniikan pitkän aikavälin hoitotuloksia ja etsiä mahdollisia sairaudelle altistavia tai hoitotulokseen vaikuttavia tekijöitä.

Tutkimuksen aikana koiran perineaalityrä leikataan Yliopistollisessa eläinsairaalassa satunnaistetusti kahdesta eri leikkaustekniikasta valitulla leikkausmenetelmällä.  Mahdollisia perineaalityrälle altistavia tekijöitä tutkitaan ja koiran toipumista leikkauksesta sekä vointia seurataan tarkoin vuoden ajan leikkauksen jälkeen. Käytettyinä tutkimusmenetelminä ovat omistajakysely ja kivun arviointi, ortopedinen tutkimus, neurologinen tutkimus, lihassähkökäyrä- ja hermon johtamisnopeuden tutkimukset sekä lantion alueen tietokonetomografiatutkimus. Tutkimukseen osallistuva koira saa näin leikkaushoidon lisäksi myös kattavan terveydentilan kartoituksen. Tutkimukset, leikkaukset sekä niihin liittyvät nukutustoimenpiteet sekä kivunhallinta toteutetaan nykyaikaisia menetelmiä käyttäen ja potilasturvallisuudesta huolehtien.

Lisätietoa tutkimuksesta oheisessa tutkimusesitteessä.

Tervetuloa tutkimukseen!

Yhteydenotot:
Tutkimuksesta vastaava eläinlääkäri Sari Mölsä,
ELT, DiplECVS
sari.molsa@helsinki.fi
0503102628
Pieneläinkirurgian yksikkö
Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
PL57 (Viikintie 49)
00014 Helsingin Yliopisto

 

AME­RI­KANCOC­KERS­PA­NIE­LIEN KROO­NI­SEN KOR­VA­TU­LEH­DUK­SEN ESIIN­TY­VYYS JA SYYT

Vastuututkija: Mirja Kaimio
Väitöskirjatutkimuksen materiaali on kerätty ja tutkimusaineiston analysointi sekä kirjoittaminen julkaisuiksi on käynnissä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää korvatulehdusten yleisyyttä, oireiden vakavuutta ja korvatulehdusten taustalla olevia tekijöitä, sekä tutkia korvatulehduksiin liittyviä korvakäytävän rauhastoiminnan muutoksia Suomen amerikancockerspanieleilla. Tutkimuksen olettamuksena on, että tällä rodulla esiintyy perinnöllistä rauhastoiminnan häiriötä, joka aiheuttaa usein kroonisen ulkokorvantulehduksen ja voi johtaa palautumattomiin muutoksiin korvakäytävässä sekä välikorvantulehdukseen. Vaikka tavoitteena on tutkia myös korvaongelmien mahdollista perinnöllisyyttä, on tutkimuksen painopiste sairauden kliinisen taudinkuvan ja rauhastoiminnan muutosten selvittämisessä.