Julkaisut

2018

Piirainen K, Viitanen S, Mölsä S. Intraluminal tracheal lipoma as a rare cause of dyspnea in a dog: a case report. Acta Vet Scand 60:59, 2018 (doi.org/10.1186/s13028-018-0413-5)

2017

Kaimio M, Saijonmaa-Koulumies L, Laitinen-Vapaavuori O: Survey of otitis externa in American Cocker Spaniels in Finland. Acta Vet Scand 59:14, 2017

2016

Lindqvist E, Vapaavuori O, Wiberg M. Avoin valtimotiehyt koiralla – kirjallisuuskatsaus ja hoitoennustetutkimus. SELL 122 (1):7-14, 2016

2015

Björkenheim P, Hielm-Björkman A, Lamposaari P, Spillmann T, Laitinen-Vapaavuori O. Chronic gastrointestinal signs associated with gastric dilatation-volvulus surgery in dogs: 103 cases (2004–2008) J J Vet Sci Res 1 (4): 024, 2015

2014

Kaminen P, Viitanen S, Lappalainen, Kipar A, Rajamäki M, Laitinen-Vapaavuori O. Diagnosis and treatment of a congenital tracheoesophageal fistula in a young Spanish Water dog. BMC Veterinary Research 10: 16, 2014

Luotonen N, Kuntsi-Vaattovaara H, Sarkiala-Kessel E, Junnila J, Laitinen-Vapaavuori O, Verstraete F. Vital pulp therapy in dogs: results of 190 cases (2001–2011). JAVMA 244:449-459, 2014