Jäsenet

Koiratutkimuksen SOFTIS-tutkimusryhmän jäsenet
Sari Mölsä, ryhmän johtaja, ELT, Dosentti, Dipl. ECVS

Sari toimii vastaavana pehmytosakirurgina pieneläinkirurgian yksikössä. Hän on suorittanut eurooppalaisen pieneläinkirurgian erikoistumistutkinnon. Sarin väitöskirja valmistui 2014 ja käsitteli pitkän aikavälin hoitotulosta ja kroonisen kivun oireita eturistisideleikatuilla koirilla. Tutkimuksen painopiste on tällä hetkellä koirien lisääntymiselinten kirurgisesti hoidettavien sairauksien tutkimisessa, joihin liittyen Sari ohjaa kolmea väitöskirjatyötä. Potilastyössä Sarin osaamisalueisiin kuuluvat kasvain- ja tähystyskirurgia, rintaontelokirurgia sekä vaativammat vatsaontelon kirurgiset toimenpiteet.

Outi Vapaavuori

Professori Outi Vapaavuori (ent. Laitinen-Vapaavuori), ELT, Dipl. ECVS

Outi työskentelee professorina Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osaston pieneläinkirurgian yksikössä. Hän on suorittanut eurooppalaisen pieneläinkirurgian erikoistumistutkinnon. Outin tutkimuksen painopiste on ollut ortopedisessä tutkimuksessa. Potilastyön painopisteen siirryttyä pehmytosakirurgiaan myös tutkimusaiheet ovat siirtyneet kirurgiaa vaativien pehmytosasairauksien hoitotutkimuksiin.

Mirja Kaimio

Mirja Kaimio, ELT, Pieneläinsairauksien erikoiseläinkääkäri

Mirja on väitellyt marraskuussa 2021 Amerikan cockerspanielien kroonisen korvatulehduksen esiintyvvyydestä ja etiologiasta. Mirja työskentelee Evidensia-eläinsairaalassa. Hänen erityinen kiinnostuksen kohteensa ovat iho- ja korvasairaudet.

Tuuli Åhlberg

Tuuli Åhlberg, ELL, väitöskirjatutkija

Tuuli tekee väitöskirjaa uroskoirien perineaalityrästä Yliopistollisessa eläinsairaalassa. Tutkimuksessa selvitetään sairauden taustasyitä sekä verrataan kahta eri leikkaustekniikkaa. Tuuli valmistui vuonna 2015, jonka jälkeen teki töitä päivystävällä pieneläinklinikalla Turussa. Pieneläinsairauksien internship-ohjelman Tuuli suoritti Yliopistollisessa eläinsairaalassa vuonna 2018, ja samalla hän aloitti Pieneläinsairauksien erikoistumisohjelmassa. Kiinnostuksen kohteina on diagnostinen kuvantaminen sekä pehmytkudoskirurgia pieneläimillä. Tuulin väitöskirjan on määrä valmistua 2023.

Tuuli Åhlbergin yhteystiedot ja tutkimusportaali

Hanna Salonen

Hanna Salonen, ELL, väitöskirjatutkija

Hanna tekee väitöskirjaa perineaalityrää sairastavien uroskoirien lantio-ontelon tietokonetomografialöydöksistä ja keskittyy näin tarkastelemaan sairautta diagnostisen kuvantamisen näkökulmasta. Hanna valmistui eläinlääketieteen lisensiaatiksi vuonna 2000. Hanna on työskennellyt vuodesta 2008 alkaen Yliopistollisen eläinsairaalan diagnostisen kuvantamisen yksikössä sairaalaeläinlääkärinä. Hannan erityisen mielenkiinnon kohteena ovat tietokonetomografia- ja ultraäänitutkimukset.

Hanna Salosen yhteystiedot ja tutkimusportaali

Anna Ylhäinen

Anna Ylhäinen, ELL, väitöskirjatutkija

Anna tekee väitöskirjaa narttukoirien märkäkohduista Yliopistollisessa eläinsairaalassa. Tutkimuksessa selvitetään leikkauksen jälkeisen antibioottikuurin vaikutusta leikkausalue- ja virtsatieinfektioihin, infektioita aiheuttavien bakteerien ominaisuuksia, sekä potilaiden kokonaisennusteeseen vaikuttavia tekijöitä. Anna valmistui eläinlääketieteen lisensiaatiksi vuonna 2017, suoritti pieneläinsairauksien internship-ohjelman vuonna 2018, ja aloitti samana vuonna pieneläinsairauksien erikoistumisohjelman. Väitöskirjatyön ohella hän työskentelee Yliopistollisen pieneläinsairaalan päivystys- ja tehohoitoyksikössä. Erityisinä kiinnostuksen kohteina ovat pieneläinten akuuttihoito ja pehmytosakirurgia.

Anna Ylhäisen yhteystiedot ja turkimusportaali

 

Nina Peltokallio

Nina Peltokallio, ELL, Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri

 

Nina toimii pehmytosakirurgian kliinisenä opettajana pieneläinkirurgian yksikössä.  Nina on työskennellyt Yliopistollisessa eläinsairaalassa vuodesta 2011, 2011-2012 jatkokoulutettavana eläinlääkärinä, 2012-2018 päivystys- ja tehohoitoyksikössä ja 2018 alkaen pieneläinkirurgian yksikössä. Nina on aloittamassa väitöskirjaprojektia.

 

Nina Peltokallion yhteystiedot ja tutkimusportaali

Jenni Sukura

Jenni Sukura, ELL, Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri 

Jenni tekee tutkimusta kääpiösnautsereiden maksashunttien eli maksan oikovirtaussuonten esiintyvyydestä. Jenni valmistui eläinlääketieteen lisensiaatiksi Helsingin Yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2011. Hän suoritti Yliopistollisen eläinsairaalaan pieneläinsairauksien internship-ohjelman vuonna 2012 ja valmistui pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäriksi vuonna 2016. Jenni työskentelee Yliopistollisen eläinsairaalan sisätautien osastolla, onkologian poliklinikalla sekä tehohoitoyksikössä. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat sisätaudit, erityisesti maksan ja sappiteiden sairaudet, sekä syöpäsairaudet.

Jenni Sukuran yhteystiedot ja tutkimusportaali

Kirsi Välkki

Kirsi Välkki, ELL, erikoistuva eläinlääkäri

Kirsi työskentelee pieneläinkirurgian yksikössä. Hän suorittaa eurooppalaista pieneläinkirurgian residenssiohjelmaa, johon liittyen hän on julkaissut haavainfektioihin liittyvän tutkimuksen ja tapausselostuksen.