Projektit

Projektit

ArkTOP

Arktisen uudistava ja tutkiva opettajuus-mallin luominen systemaattiseen, pitkäkestoiseen ja kenttälähtöiseen täydennyskoulutukseen.

Projekti Lapin yliopiston verkkosivuilla

KAARO

KAARO-verkosto kokoaa yhteen eri yliopistoissa kansallisesti ja kansainvälisesti hankittua tutkimustietoa arviointiosaamisesta ja sen kehittämisestä sekä selkeyttää vahvuusperusteisen arviontiosaamisen tavoitteita ja sisältöjä. Kansallisen arviointiosaamisen kehittämisverkosto-hanke.

Opettajan pedagogisten opintojen kehittäminen

Tavoitteena on opettajan osaamisperustaisuuden kehittäminen erityisesti osana aineenopettajan opintoja ja Helsingin yliopiston maisterikoulutusohjelmien uudistusta yhteistyössä Kasvatustieteiden osaston, ainetiedekuntien ja harjoittelu- ja kenttäkoulujen sekä yhteistyöyliopistojen kanssa. Tuloksena syntyy toimivia opettajan pedagogisten opintojen yhteistyömalleja, jotka jaetaan digitaalisen sivuston kautta eri yliopistojen käyttöön.

minedu.fi/opettajankoulutus-hankkeet

Taiteen tulevaisuuden oppimista rakentamassa

Hankkeessa kehitetään erityisesti taidealojen aineenopettajakoulutusta, sekä yhteistyötä taiteiden ja eri oppiaineiden ja alojen välillä. Hankkeen piloteissa rakennetaan lähestymistapoja ja työskentelyn malleja erityisesti uutta luovan osaamisen ja oppimisen kehittämiseen.

minedu.fi/opettajankoulutus-hankkeet

SÄPE