Tutkijat

Tutkimusryhmän jäsenet ja yhteystiedot.
Kristiina Mannermaa

Toimin projektin johtajana. Olen erityisen kiinnostunut ihmisen ja eläinten suhteista, eläinarkeologiasta ja bioaineistojen analyysien soveltamisesta ja kehittämisestä arkeologiassa. Valmistuin tohtoriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2008. Väitöskirja käsitteli lintujen hyödyntämistä Itämeren alueella kivikaudella. Tämän jälkeen olen johtanut useita projekteja, joissa on tutkittu muun muassa Helsingin vanhimman kaupunkivaiheen eläintenpitoa ja kalastusta, rautakautisten röykkiöiden ajoituksia ja Holoseenin ajan eläimistön historiaa. Vuosina 2013-2020 olen keskittynyt kivikautisten hautojen eläinlöytöjen monitieteelliseen tutkimiseen ja tulkintaan.  Olen ollut mukana useissa projekteissa, muun muassa Levänluhdan vesihautauksia tutkivassa Levänluhta-projektissa ja Suomenhevosen varhaisvaiheita tutkivassa projektissa.

Osoite:                                                                                         

Kulttuurien osasto

Helsingin yliopisto

PL 59 (Unioninkatu 38) 

00014 Helsingin yliopisto

Sähköposti:

kristiina.mannermaa@helsinki.fi

Tuija Kirkinen

Työskentelen projektissa postdoc-tutkijana. Tehtäväni keskittyvät maanäytteissä ja esineiden pinnoilla olevien mikroskooppisten kuitujen ja karvojen analysoimiseen sekä niiden perusteella tehtäviin päätelmiin ihmisen ja eläimen välisestä suhteesta. Valmistuin tohtoriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2019, väitöskirjani käsitteli Suomen ja Karjalankannaksen rautakautisia ja keskiaikaisia (0-1600 jaa) karva- ja turkislöytöjä. Tein väitöskirjani monitieteisessä Luonto taiteessa, kulttuurissa ja historiassa. Maiseman kerrostuneisuus ja luonnon moninaisuus -projektissa, sen jälkeen olen mm. tutkinut Luistarin kalmiston kuuluisan Euran emännän turkisvaatetusta sekä työskennellyt suomenhevosen varhaisvaiheita käsittelevässä projektissa. Intohimoni aiheita ovat biologinen kulttuuriperintö, mikroarkeologia, ihmisen ja eläimen välinen suhde sekä maisematutkimus ja paikkatieto.

Osoite:

Kulttuurien osasto

Helsingin yliopisto

PL 59 

00014 Helsingin yliopisto

Sähköposti: tuija.kirkinen@helsinki.fi

Puhelinnumero: +358-50-5541818

Johanna Roiha

Työskentelen projektissa paikkatietoanalyysien, tilastollisten analyysien ja tiedonhallinnan parissa. Valmistuin maisteriksi Helsingin yliopistosta pääaineenani arkeologia keväällä 2019 ja aloitin jatko-opinnot syksyllä 2019. Väitöskirjani aiheena on paikkatietoanalyysit arkeologisessa tutkimuksessa ja hyödynnän mm. kaukokartoitusta osana tutkimusta. Sivuaineina olen opiskellut geoinformatiikkaa ja metsien ekologiaa Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Aloitin arkeologiset kenttätyöt perusopintojeni aikana ja olen ollut mukana useissa eri kenttätyöprojekteissa viime vuosina. Olen kiinnostunut paikkatiedon, mittatekniikan ja arkeologisten kenttätöiden lisäksi ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta menneisyydessä.              

Osoite:                                                                                         

Kulttuurien osasto

Helsingin yliopisto

PL 59

00014 Helsingin yliopisto

Sähköposti:

johanna.roiha@helsinki.fi

Rebekka Eckelmann

Rebekka liittyi Eläimet ja identiteetit -projektiin tohtoriopiskelijana valmistuttuaan arkeologian maisteriksi Kielin yliopistosta kesällä 2020. Pohjautuen Rebekan aiempiin analyyseihin hänen väitöskirjatutkimuksensa keskittyy ihmisyksilöiden ja yhteisön ruokailutottumuksiin Yuzhniy Oleniy Ostrovin alueella (Äänisjärvi, Venäjä) hyödyntäen hampaiden isotooppianalyysejä.

Maisteriopintojen aikana Rebekka teki isotooppianalyysiä, joka liittyi pastoraalisuuden syntymiseen Keski-Aasiassa ja neoliittisen kauden Euroopassa. Hän johti myös eläinarkeologisia analyysejä Vráblen (Slovakia) neoliittisen asutuksen alueella ja hänellä on laaja kokemus kaivauksista Jordaniassa, Slovakiassa ja Saksassa. Hänen pääasiallisena kiinnostuksen kohteena on menneiden yhteiskuntien sosiokulttuuristen käsitteiden ja ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksen tutkiminen bioarkeologisten analyysien avulla.

Osoite:                                                                                         

Kulttuurien osasto

Helsingin yliopisto

PL 59

00014 Helsingin yliopisto

Sähköposti:

rebekka.eckelmann@helsinki.fi