Tutkimus

Noin 9000-7500 vuotta sitten Pohjois-Euroopassa osa ihmisistä haudattiin laajoihin jopa satojen hautojen kalmistoihin.

Animals make identities: The Social Bioarchaeology of Late Mesolithic and Early Neolithic Cemeteries in North-East Europe (AMI) tutkii ihmisten ja eläinten välisiä suhteita ja niiden vaikutuksia esihistoriallisten metsästäjä-keräilijöiden identiteettiin kalmistojen bioaineistojen avulla. Monitieteinen ja monipuolisia nykyaikaisia tutkimusmenetelmiä hyödyntävä projektimme selvittää keitä nämä kalmistoihin haudatut ihmiset olivat. Hautoihin laitettiin joskus suuriakin määriä muun muassa luista, hampaista ja sarvista valmistettuja koruja, aseita ja työkaluja. Tutkimuksessa hyödynnetään ns. elämänhistorioita tutkivaa lähestymistapaa. Tutkimus selvittää millä tavoilla haudattujen ihmisten ja eläinlöytöjen – myös esineiden – elämänhistoriat liittyvät yhteen ja mitä linkit kertovat sosiaalisista rakenteista, maailmankuvasta, ja vainajien identiteetistä.