Työtä, tekijöitä ja osaamista ikääntyneiden palveluihin – TEOS

Sotealalla, vanhuspalveluissa on huutava pula työntekijöistä. Samalla monet työikäiset kaipaavat työkokemusta, lisäansioita tai mahdollisuutta kokeilla joustavasti erilaisia tehtäviä.​ Usein vanhuspalveluissa on tehtäviä ja osaamistarpeita, joita ei voi tai kannata tehdä nykyisellä työvoimalla tai perinteisellä rekrytoinnilla.​ Voisivatko resurssoinnin toimintamallien ja digialustojen kehittäminen tuoda apua ikääntyneiden palvelujen tekijäpulaan ja herättää kiinnostusta alan töihin tai koulutuspolkuihin? ​Töiden jakaminen tarjoaa ammattilaisille mahdollisuuksia paremmin keskittyä ydinosaamiseensa ja nähdä oma työ uudella tavalla.​
Hankkeen tiivistelmä

TEOS-hankkeessa kehitetään paikallisen kohtaannon käytäntöjä, tukea ja toimintamalleja työvoimapulasta kärsiviin ikääntyneiden palveluihin. Hankkeessa tunnistetaan ja räätälöidään uusia tehtäviä ja toimenkuvia ikääntyneiden palveluissa ja edistetään niiden kohtaamista paikallisten, saatavissa olevien ja uusien tekijäryhmien kanssa. Hanke kartoittaa paikallisia mahdollisia ikääntyneiden palvelujen työtehtävistä kiinnostuneita tekijäryhmiä ja parantaa matalan kynnyksen keikkamahdollisuuksia. Myös tekijöiden pääsyä pitempiin tehtäviin tai toimenkuviin edistetään. 

Hanke: 

 1. kehittää digitaalisten alustojen käyttöä tekijöiden tavoittamisessa, tekijäresursoinnissa ja tehtävien välittämisessä,
 2. tukee monialaisten työllisyys-, tuki- ja osaamispalveluverkostojen toimijoiden yhteistyötä ja paikallista hyödyntämistä työn välittämisen tukena, 
 3. vahvistaa tarkoituksenmukaista työnjakoa sekä resursointi- ja vastuullisuusosaamista ikääntyneiden palveluissa asiakastarpeiden pohjalta  
 4. edistää ikääntyneiden palvelujen alan ja sen koulutusmahdollisuuksien mainetta ja houkuttelevuutta työpaikkoina.

TEOS pohjautuu työn kohtaantoa tukevaan, digialustoja hyödyntävään ja vastuullisuutta korostavaan polkuajatteluun, jossa eri pituisten työkokemusten kautta helpotetaan kiinnostusta töihin, pitkän aikavälin työllistymistä alalle, koulutuksiin hakeutumista ja tekijöiden saatavuutta. Kohtaantoa kehitetään kuudessa ikääntyneiden palvelujen yksikön ja niiden alueiden moniammatillisten tukiverkostojen yhteistyössä. Hanke laajentaa työntekijäryhmien saatavuutta ikääntyneiden palveluille sekä kehittää niiden osaamista työnjaossa ja tehtävien räätälöinnissä. TEOS tarjoaa uusille tekijäryhmille, myös heikossa työmarkkina-asemassa oleville, työtä ja matalan kynnyksen tehtäviä ikääntyneiden palveluissa. TEOS vahvistaa paikallista yhteistyötä ja tuo joustavuutta paikalliseen työn kohtaantoon. Hankkeessa kehitetyt toimintamallit ja ratkaisut ovat sovellettavissa myös muilla työvoimapulasta kärsivillä aloilla.

Aikataulu: 10/2023 –9/2025

Rahoittaja: ESR+ 2021-2027

Hankkeessa mukana olevat ikääntyneiden palveluorganisaatiot ovat:

 • Attendo Ventelä, Lohja
 • Helsingin Seniorisäätiö
 • Mäntsälän Kotokartano
 • Nummelan Kaarikeskussäätiö
 • Tuusulan Riihikoto 
 • Wilhelmiina Palvelut Oy
   
Tutkimusryhmä

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Työterveyslaitos, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy ja Helsingin yliopisto.