Digitaalinen oppiminen ja työ

DigIT (Digitaalinen oppiminen ja työ) Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa toimiva monitieteinen tutkimusryhmä. Se on aloittanut toimintansa vuoden 2017 lopulla. Ryhmä tutkii erityisesti työn ja oppimisen muutosta, jossa painottuvat teknologia ja digitalisaatio. Digitaaliset välineet ja uudenlaiset digitaaliset objektit ovat yhteydessä työn ja toimintatapojen muutokseen. Ne vaativat uusien käytäntöjen ja työn organisointitapojen kehittämistä ja yhteensovittamista olemassa olevien käytäntöjen kanssa.

Teoreettisesti ja metodologisesti DigIT-tutkimusryhmä keskittyy työn ja oppimisen muutoksen tutkimiseen ammentamalla erilaisista käytäntöperusteisista tutkimusmetodologioista, erityisesti toiminnan teoriasta ja pragmatismista. Olemme kiinnostuneet yleensäkin suuntauksista, joissa korostuvat erilaiset välineet ja artefaktit ihmisen toiminnan apuna. Laadulliset tutkimusmenetelmät korostuvat suhteessa käytäntöperustaiseen tutkimukseen.

Olemme kytköksissä Helsingin yliopiston kasvatustieteen tiedekunnassa toimivaan CRADLE tutkimusyhteisöön sekä LECI asiantuntijaryhmään.

News