Jäsenet

Tutkimusryhmämme koostuu Helsingin yliopiston, Oulun yliopiston, Luonnonvarakeskuksen, Ypäjän hevosopiston ja Hippoliksen tutkijoista ja asiantuntijoista. Teemme kiinteää yhteistyötä hevosharrastajien ja museoalan kanssa.
Karin Hemmann

Karin Hemmann, FT, Tutkijatohtori, Helsingin yliopisto, biologia, genetiikka

Olen eläinten, erityisesti hevosten häiriökäyttäytymiseen ja sen perinnöllisyyteen ja hormonaalisiin taustatekijöihin erikoistunut biologi/geneetikko.  Olen tämän tutkimuksen vastuullinen tutkija (PI),  pidän yhteyttä yhteistyökumppaneihimme ja kerron tutkimuksestamme ja sen edistymisestä  yleisölle ja tiedotusvälineiden edustajille. Osallistun suomenhevosen alkuperän, monimuotoisuuden ja geneettisten ominaisuuksien tutkimukseen monin eri tavoin.   

Yhteystiedot

karin.hemmann@helsinki.fi
+358 50 4776017
Arkeologia / Kulttuurien osasto
PL 59 (Unioninkatu 38 F), 00014 Helsingin yliopisto

ResearchGate

Tuija Kirkinen

Tuija Kirkinen, FT, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto, arkeologia

Olen eläinarkeologiaan ja kuitututkimukseen erikoistunut arkeologi. Vastaan hankkeen arkeologisista kenttätutkimuksista, museoyhteistyöstä ja kansalaisnäytteiden keruusta sekä biologiseen kulttuuriperintöön liittyvästä tutkimuksesta. Kerron tutkimuksestamme ja sen edistymisestä  yleisölle ja tiedotusvälineiden edustajille.

Yhteystiedot

tuija.kirkinen@helsinki.fi
+358 2941 22905
Arkeologia / Kulttuurien osasto
PL 59 (Unioninkatu 38), 00014 Helsingin yliopisto

Kristiina Mannermaa

Kristiina Mannermaa, FT, dosentti, Helsingin yliopisto, osteologia, luuanalyysit

Mika Lavento

Mika Lavento, professori, Helsingin yliopisto, arkeologia

Olen toiminut arkeologian professorina Helsingin yliopistossa vuodesta 2004. Olen tehnyt kenttätutkimuksia Suomen lisäksi Venäjällä, Kreikassa ja Jordaniassa. Keskeinen arkeologinen kiinnostuksen aiheeni on pronssikausi mutta myös suomalais-ugrilainen arkeologia. Olen kirjoittanut väitöskirjani ”Textile Ceramics in Finland and on the Karelian Isthmus” Suomen ja lähialueiden tekstiilikeramiikasta.

Yhteystiedot

mika.lavento@helsinki.fi
+358 50 4480658, +358 2941 23578
Arkeologia / Kulttuurien osasto
PL 59 (Unioninkatu 38), 00014 Helsingin yliopisto

Päivi Laine

Päivi Laine, agronomi MMM, Suomenhevosen jalostushistoria, sukutiedot

Osaamisalueena hevosalan ammatillinen koulutus ja sen toimijoiden verkosto; suomenhevosjalostus ja –urheilu: alan toimijoiden verkostojen tuntemus, kontaktit hevoskasvattajiin, suomenhevosen käyttötapojen ja yhteiskunnallisen merkityksen tuntemus. Kansainvälinen toiminta: sihteeri kahdessa alan koulutukseen ja tutkintoihin liittyvässä järjestössä (International Group for Equestrian Qualifications, Equestrian Educational Network) sekä aktiivinen toimija eurooppalaisessa kansallisia hevoskulttuureja edistävässä yhteisössä (European State Studs Association). Rooli tutkimuksessa: Hevosyksilökohtaisen historiallisen tiedon hankinta verkostoja hyödyntämällä, hevosyksilöjen elinkaareen ja loppusijoitukseen liittyvän tiedon  selvittäminen. Yhteydenpito, tiedon hankinta ja l  evittäminen sekä kotimaisissa että kansainvälisissä hevosten käyttöön ja hevoskulttuuriin liittyvissä verkostoissa.

Yhteystiedot

paivi.laine2@outlook.com
+358 40 8607601

Markku Saastamoinen

Markku Saastamoinen, MMT, dosentti, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus LUKE

Olen taustaltani agronomi ja kotieläintieteilijä.Tutkimukseni pääkohteena on hevostalous laajasti elinkeinona ja osana yhteiskuntaa. Väitöskirjassani (1997) tutkin ravihevosten  ominaisuuksien periytyvyyttä ja niihin vaikuttavia tekijöitä.Suomenhevosesta olen lisäksi tutkinut mm. sen kasvua ja kehitystä sekä ravitsemusta. Tässä projektissa vastuullani on suomenhevosen ominaisuuksien muuttuminen populaatiotasollajalotuksen ja käytön muutosten seurauksena, sekä alkuperärotujen käyttöön, historiaan ja merkitykseen liittyvät asiat.

Yhteystiedot

markku.saastamoinen@luke.fi
+358 40 5469879
Luonnonvarakeskus Luke, Tuotantojärjestelmät
Tietotie 2, 31600 Jokioinen

ResearchGate

Laura Kvist

Laura Kvist, FT, dosentti, Oulun yliopisto, genetiikka

Geneetikko, molekyyliekologian ja-evoluution dosentti. Tutkimukseni on kohdistunut luonnonpopulaatioiden genetiikkaan sekä luonnonsuojelugenetiikkaan eläimillä ja kasveilla, nyt myös kotieläimiä mukana. Suomenhevostutkimuksessa olen mukana 1900-luvun alun näytteiden analysoinnissa sekä muinais- ja modernien hevosnäytteiden tutkimusprojektissa

Yhteystiedot

laura.kvist@oulu.fi
Ekologian ja genetiikan tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto

Markku Niskanen

Markku Niskanen, FT, dosentti, Oulun yliopisto, osteologia

Johanna Honka

Johanna Honka, FM, tohtorikoulutettava, Oulun yliopisto, geenianalyysit

Taustaltani olen genetiikkaan erikoistunut biologi. Valmistuin filosofian maisteriksi Oulun yliopistosta vuonna 2015, jonka jälkeen jatkoin hanhien perimään keskittyvän väitöskirjan tekemistä. Tutkin erityisesti geneettisten menetelmien hyödyntämistä luonnonsuojelussa sekä evoluutiogenetiikkaa muinaisista näytteistä eristetyn DNA:n (Muinais-DNA) avulla. Suomenhevoshankkeessa olen mukana tekemässä geneettisiä analyysejä historiallisille ja arkeologisille näytteille.

Yhteystiedot

johanna.honka@oulu.fi
+358 50 3270665
Ekologian ja genetiikan tutkimusyksikkö
Linnanmaa, 90014 Oulun yliopisto