Lammin biologiselle asemalle kaksi viiden vuoden rahoitusta

Lammin biologisella asemalla on ollut ympäristötutkimuksen professuuri vuodesta 2004. Viiden vuoden jatkorahoitus varmistaa professuurin jatkuvuuden. Helsingin yliopisto vastaa professuurista, mutta paikallinen tuki on keskeinen edellytys ja vahvistus aseman pitkän aikavälin toiminnalle.

Lammin biologisella asemalla on ollut ympäristötutkimuksen professuuri vuodesta 2004 ja professuurille on saatu viiden vuoden jatkorahoitus. Vastuu professuurista on Helsingin yliopistolla, mutta paikallisten tahojen rahoitus on edellytys professuurin jatkumiselle ja merkittävä tuki, jolla vahvistetaan biologisen aseman pitkän aikavalin toimintaedellytyksiä.

Lammin biologinen asema on saanut vastikään myös toisen merkittävän lahjoituksen anonyymiltä lahjoittajalta, jolla on mahdollistettu yliopistotutkijan palkkaaminen viiden vuoden ajaksi.

- Yhdessä nämä rahoitukset varmistavat korkeatasoisen tutkimustoiminnan jatkumisen Lammilla ja vahvistavat aseman vaikuttavuutta aina paikallistasolta kansainvälisille tutkimuskentille. Korkeatasoinen tutkimus ja ajantasaiset puitteet houkuttelevat asemalle myös uusia tutkijoita, iloitsee biologista asemaa johtava yliopistonlehtori Janne Sundell.

Ympäristötutkimuksen professuurin rahoittajakumppaneina ovat Helsingin yliopiston lisäksi Hämeenlinnan kaupunki, Hämeen liitto, Vanajavesikeskus. Rahoituksen sopimuskausi kestää seuraavan viiden vuoden jakson 1.8.2024- 31.7.2029.

Vesiympäristön tutkimusta ja kestävän kehityksen osaamista

Ympäristötutkimuksen professuurin erityinen tehtävä on toteuttaa vesiympäristöön liittyvää tutkimusta ja kehittää tutkimustyötä Lammin biologisella asemalla. Professori osallistuu myös Vanajavesikeskuksen toimintaan sekä Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden opinnäytetöiden ohjaukseen ja opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Professorin vastuuseen kuuluu myös ympäristöalan alueellisen toisen asteen koulutuksen ja jatkuvan oppimisen tukeminen.

Käynnissä olevalla rahoituskaudella tehtävää hoitaa Kimmo Kahilainen. Ennen Helsingin yliopiston Lammin biologiselle tutkimusasemalle tuloaan hän on tehnyt suurimman osan urastaan Lapin tutkimusasemilla keskittyen kalastoihin ja järvien ravintoverkkoihin. Kalat ovat kiinnostaneet häntä lapsuudesta lähtien ja tämä kiinnostus on säilynyt läpi elämän. Viime aikoina Kahilaisen tutkimusaiheet ovat liittyneet ilmastonmuutoksen ja järvien tuottavuuden vaikutuksiin kaloihin ja ravintoverkkoihin niin kesällä kuin talvella erinäisiä tutkimusmenetelmiä käyttäen. Lammin alueen järvet tarjoavat hyvät mahdollisuudet järvien tutkimiselle monipuolisten kalapopulaatioiden ja erilaisten valuma-alueiden myötä.

- Tämä on erinomainen uutinen Lammin biologisen aseman kannalta ja mahdollistaa alueellisen yhteistyön jatkumisen monen eri toimijan välillä, Kahilainen sanoo.

Yhtenä rahoittajista toimivan Hämeen liiton mukaan professuurin tavoitteet tukevat Kestävän kasvun Häme -maakuntaohjelman tavoitteita. Hämeen liiton oman tiedotteen mukaan Lammin biologisen aseman tehtävä on rakentaa kantahämäläisten tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden ja viranomaistahojen kanssa Kanta-Hämeestä kestävän kehityksen, Iuonnonvara-alan ja biotalouden osaamis- ja innovaatiokeskittymää.

-Olemme tyytyväisiä ja iloisia siitä, että voimme yhdessä muiden sopimuskumppaneiden kanssa taata tärkeän professuurin jatkuvuuden, sanoo Hämeen maakuntajohtaja Toni K. Laine Hämeen liiton omassa tiedotteessa.

Professuurisopimus allekirjoitettiin Lammin biologisella asemalla perjantaina 27.10.2023.

Lisätietoja aseman toiminnasta ja professuurista