Avoin työpaikka Lammilla - Väitöskirjatutkija, valuma-alue tutkimus

Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema on innoissaan ilmoittaessaan avoimesta väitöskirjatutkijan paikasta tohtori Caio Graco-Roza'n uudessa tutkimusryhmässä.

Tutkimuksen kuvaus:

Ryhmä keskittyy tutkimaan planktonyhteisöjä ja niiden reaktioita luonnollisiin ja antropogeenisiin tekijöihin sekä Lammin alueella, että maailmanlaajuisesti. Planktonyhteisöillä on keskeinen rooli vesistöjen ravintoverkoissa ja ne kattavat useita vedenlaadulle ja ekosysteemipalveluille tärkeitä taksonomisia ryhmiä. Lyhyen elinkierron ja nopeiden yhteisövasteiden vuoksi ne ovat erinomaisia ekologisia indikaattoreita.

Tämänhetkinen projekti keskittyy ymmärtämään hajakuormituksen pääasiallisia lähteitä intensiivisesti tutkitulla pilottivaluma-alueella, ja hajakuormituksen vaikutusta planktonyhteisön biodiversiteettiin. Yhteistyössä "Watershed safety plan"-hankkeen (WSSP) partnereiden kanssa tutkijalla on mahdollisuus valuma-alueen suojeluratkaisujen kehittämiseen koko itämeren valuma-alueella.

Projektissa käytetään seuranta-aineistoja ja kokeellisissa tutkimuksissa tuotettua aineistoa. Kuormitusmallin kehityksessä hyödynnetään pilottivaluma-alueella toteutettavaa yksityiskohtaista kuormitustutkimusta. Hakijan odotetaan suunnittelevan kokeita, joilla arvioidaan erilaisten tavanomaisten viljelykäytäntöjen vaikutuksia vesistön planktonyhteisön biodiversiteettiin. Projektissa yhdistetään mallintamista, aikasarja-aineistoa ja kokeellista dataa ainutlaatuisella tavalla hajakuormituksen biodiversiteettivaikutusten tutkimiseksi. Lammin biologiselta asemalta löytyy kaikki tarvittava infrastruktuuri ja materiaalit kokeiden suorittamiseen.

Odotuksemme:

 • Kunnianhimoinen, tavoitteellinen, kollegiaalinen ja motivoitunut tarttumaan haastaviin projekteihin.
 • Sinulla on biologian, ekologian, maantieteen tai vastaavan alan maisterin tutkinto, tai olet juuri valmistumassa.
 • Aikaisempi kokemus kenttätyöskentelystä ja vesistötutkimusmenetelmien tuntemus katsotaan eduksi.
 • Hallitset tilastolliset analyysityökalut, kuten R, Python, SPSS tai SigmaPlot.
 • Vahva kiinnostus kokeellisiin tutkimuksiin.
 • Hyvä englannin kielen taito. Suomen kielen taito katsotaan eduksi.
 • Vahvat viestintä-, vuorovaikutus-, organisointi- ja ajanhallintataidot.

Projektin kuvaus:

Väitöskirjatutkija toimii paikallisena koordinaattorina kansainvälisessä Central Baltic Programme Interreg-rahoitteisessa "Watershed Safety Plan"-hankkeessa (WSSP), jonka tavoitteena on kehittää valuma-aluetasoisia vesiensuojeluratkaisuja. Väitöskirjatyön lisäksi vastaat projektin paikallisesta etenemisestä. Projektiin liittyvät tehtävät sisältävät pitkäaikaisten valuma-alueen aineistojen käsittelyä ja analysointia, osallistumista kuormitusmallin validointiin, kehittämiseen ja testaukseen. Kokeiden perusteella voidaan tunnistaa biodiversiteetin menetyksen riskiä lisääviä potentiaalisia päästölähteitä valuma-alueelta.

Projektin tehtävät:

 • Paikalliset tehtävät projektin koordinoinnissa, hallinnoinnissa ja viestinnässä.
 • Raportointi projektin toiminnasta ja taloudesta rahoittajalle (tehdään kahdesti vuodessa).
 • Aineiston kokoaminen pilottivaluma-alueelta projektikumppaneiden käyttöön mallintamisen kehittämiseen.
 • Kuormitusta vähentävien vesiensuojeluratkaisujen, kuten laskeutusaltaiden, toteuttaminen.
 • Osallistuminen kansainvälisiin projektitapahtumiin ja kokouksiin.
 • Sopivan hakijan kohdalla on mahdollisuus osallistua Pääjärven kuormitusselvityksen laatimiseen, mikä voi pidentää työsuhteen kestoa 1-2 kuukaudella.

Mitä tarjoamme:

 • Projektirahoitus noin 22 kuukaudeksi (2.9.2024 - 30.6.2026)
 • Palkkaus  2560 – 3390 e/kk hakijan osaamisesta ja kokemuksesta riippuen.
 • Aseman henkilökunnan tuki tieteelliseen ja hallinnolliseen työhön
 • Dynaaminen kansainvälinen työympäristö.
 • Edullisia majoitusvaihtoehtoja Lammin biologisella asemalla.
 • Neuvoteltavissa olevat etätyöjärjestelyt tietyinä ajanjaksoina.

Lisätietoja tehtävästä antaa: Yliopistotutkija Caio Roza  (caio.roza@helsinki.fi)

Lisätietoja tehtävästä antaa: