Polkuja tieteeseen ja tutkimusasemien T&K&I-palveluihin

Kilpisjärven biologinen tutkimusasema sai rahoitusta hankkeelle ”Polkuja tieteeseen ja tutkimusasemien T&K&I-palveluihin”. Hankkeessa luodaan digitaaliset tiedepolut suosituille vaelluspoluille Kilpisjärvellä sekä kehitetään Helsingin yliopiston Lapin tutkimusasemien (Kilpisjärvi, Värriö, Muddusjärvi) aineisto- ja T&K&I-palveluita.

Tiedepolut vastaavat matkailijoiden tarpeeseen ymmärtää matkakohdetta, ne herättävät ja tyydyttävät matkailijoiden uteliaisuutta, sekä kehittävät tiedematkailua alueella. Tiedepolut luovat uusia elämyksiä kokeneille kävijöille ja houkuttelevat alueelle uusia matkailijoita. Tiedepolkujen digitaalinen infrastruktuuri mahdollistaa sekä tutkimustiedon jakamisen yleisölle että yksityisen sektorin palvelutuotekehityksen paikallista matkailusektoria tukevalla tavalla. Lisäksi hankkeessa kehitetään Lapin ympäristötieteellisten tutkimusasemien T&K&I-palveluita, jotta aineistot ja tutkimus saataisiin paremmin sidosryhmien hyötykäyttöön.

Hankkeen tuloksena on (A) digitaalisesti toteutetut Kilpisjärven tiedepolut jo olemassa oleville fyysisille reiteille sekä (B) toimintasuunnitelma aineisto- ja T&K&I-palveluiden osalta. Tiedepolut suunnitellaan monitasoiseksi tuotteeksi siten, että yksityiset toimijat, etenkin matkailusektorilla, voivat innovoida palvelutuotteita tiedepolkujen sisältöihin. Tiedepolkujen osalta hankkeessa toteutetaan/valitaan jatkokehityksen mahdollistava digitaalinen alusta, suunnitellaan tiedepolkujen sisältö ja sitä tukeva materiaali, sekä koulutetaan yksityisen sektorin toimijoita ko. sisältöihin tukien palvelutuoteinnovointia (kuten opasretkiä). Toimintasuunnitelma aineisto- ja T&K&I-palveluiden osalta kattaa kuvauksen tutkimusasemien käyttöönotettavista T&K&I-palveluista, aineistoalustan kuvauksen ja toimenpiteet jatkoa varten.

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto Lapin liiton kautta.

Hankenimi: Polkuja tieteeseen ja tutkimusasemien T&K&I-palveluihin

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Hankeaika: 01.09.2021-30.6.2023, 22 kk

Hankekoodi: A78116

Tuen määrä (EAKR ja valtio): 197 478 euroa