Tutkimus- ja oppimisympäristö

Living Lab eli "elävä laboratorio” mahdollistaa rakennetun ympäristön kestävyys-, ilmasto-ja hyvinvointivaikutusten monitieteisen tutkimuksen ja opetuksen. Monipuolinen tutkimusympäristö tarjoaa puitteet mm. puu-ja materiaalitieteiden sekä ihmisten hyvinvoinnin ja kokemusten, fysiikan ja sisäilmatutkimuksen tekemiselle.

Living lab on rakennuksen tarjoama monitieteinen tutkimusalusta, josta saadaan muun muassa automaattisen anturiverkoston avulla mittausdataa puurakenteista ja niissä ajan myötä tapahtuvista muutoksista. Jaettua dataa voidaan käyttää esimerkiksi alan standardeja luotaessa. 

Hyytiälän Living lab on osa kansainvälistä tutkimus- ja mittausverkostoa, jossa on jo mukana Oregonin Corvalliksessa sijaitseva, 2019 valmistunut Oregon State Universityn rakennuttama George W. Peavy Forest Science Center (PFSC) ja Primorska yliopiston hallinnoima Slovenian suurin puurakennus InnoRenew CoE. Uudet jäsenet ovat jatkossa tervetulleita liittymään mukaan yhteistyöhön, lisätietoa yhteistyömahdollisuuksista antaa Pasi Puttonen. 

Uudet rakennukset ovat itsessään tutkimusalusta

Uusi rakennus on itsessään ainutlaatuinen, innovatiivinen ja avoin tutkimusalusta, joka toimii niin sanottuna Living Labina. Se mahdollistaa rakennetun ympäristön kestävyys-, ilmasto- ja hyvinvointivaikutusten monitieteisen tutkimuksen ja opetuksen. Lisäksi metsäasemalla voidaan testata erilaisia tutkimukseen pohjautuvia ratkaisuja, tehdä yhteiskehittämistä ja panostaa pitkäaikaiseen tutkimukseen.

Metsäasemalla sijaitsee myös maailman johtava ilmakehätutkimuksen mittausasema, Smear II, joka mittaa yli tuhatta asiaa ilmakehästä ja ekosysteemistä osana Ilmakehätieteiden keskus INARin toimintaa. Mittausasema mittaa ilmassa leijuvien kaasujen ja pienhiukkasten eli aerosolien pitoisuuksia, muodostumista ja reittejä niin maasta, järvestä, suosta kuin puistakin. Jatkossa aerosolien elämää mitataan Hyytiälässä myös uudisrakennuksesta ja sen eri huoneista. Ihmisten elämästä suurin osa vietetään sisätiloissa, joten sisäilman laatu on merkittävää terveydenkin kannalta.

Tulevaisuuden Hyytiälä

Tulevaisuuden Hyytiälä näyttäytyy todellisena monitieteisen tutkimuksen ja oppimisen lippulaivana, johon Suomen luonto tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön. Monitieteisyys lisääntyy, kun mukaan saadaan puu- ja materiaalitieteilijät sekä ihmisten hyvinvoinnin ja kokemusten tutkimusta. Fysiikan tutkimukselle, ja vaikkapa aistitutkimuksellekin, avautuu mahdollisuuksia esimerkiksi sisäilmaan liittyen. Uskomme tämän houkuttelevan tieteentekijöitä yliopistoista ja organisaatioista Suomessa ja kansainvälisesti.

Olemme muodostaneet yhdysvaltalaisen Oregonin yliopiston ja slovenialaisen puututkimuksen keskuksen InnoRenew CoE:n kanssa uuden yhteistyömallin, joka mahdollistaa myös puumateriaalien, rakennusten ja niiden käyttäjien tutkimusta Hyytiälässä. Kumppaniorganisaatiot ovat rakentaneet vastaavan tyyppiset tutkimusalustoina toimivat massiivipuiset rakennukset. Siten uusi verkosto mahdollistaa eri maissa ja mantereilla sijaitsevien rakennusten mittauksista syntyvien suurten aineistojen yhdistelyt, kiinnostavat vertailututkimukset ja ehkä myös yhteistä opetusta. Ideoita varmasti syntyy lisää, kun yhteistyö eri alojen osaajien kesken syvenee.