Konferenssi: Moral Machines? Ethics and Politics of the Digital World 6.-8.3.2019

Nykymaailman kiihtyvän digitalisoitumisen myötä digitalisaatioon liittyvät eettiset, moraaliset ja poliittiset kysymykset ovat ajankohtaisempia kuin koskaan. Konferenssi vastaa kysymyksiin, jotka liittyvät ajatteluun digitaalisessa maailmassa, koneiden moraaliin ja digitaalisen maailman valvontaan sen perusteella, kuinka digitalisoitumista on käsitelty filosofiassa, kirjallisuudessa, taiteessa, yhteiskuntatieteissä ja politiikantutkimuksessa.

“Moral Machines? Ethics and Politics of the Digital World” -konferenssissa käsitellään digitaalista nykymaailmaa useista näkökulmista. Maksuton konferenssi järjestetään 6.­–8.3.2019 Helsingin yliopiston Tutkijakollegiumin sekä Tiedekulman tiloissa. Keskiviikkona 6.3. järjestetään myös yleisölle avoin taiteellinen iltaohjelma klo 18­–20 Tiedekulmassa (Stage). Konferenssi on englanninkielinen.

Mitä on koneiden moraali?

Nykymaailman kiihtyvän digitalisoitumisen myötä digitalisaatioon liittyvät eettiset, moraaliset ja poliittiset kysymykset ovat ajankohtaisempia kuin koskaan. Teknologiaa ei voida enää pitää pelkkänä työkaluna, sillä se vaikuttaa sekä käyttäjiinsä että ympäristöönsä huomattavasti. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, kuinka paljon ulkoistamme tietokoneille erilaisia tehtäviä. On selvää, että digitalisaatiosta on paljon hyötyä arjessa, elinkeinoelämässä, tekniikassa ja tieteessä, mutta siitä huolimatta suhdettamme digitalisaatioon tulee tarkastella myös kriittisesti. Teknologian kehitys ja digitalisaatio ovat kokonaisvaltaisesti yhteiskuntaamme muovaavia ilmiöitä, minkä vuoksi kyseisiä ilmiöitä tulee myös tarkastella monialaisesti.

“Moral Machines? Ethics and Politics of the Digital World” -konferenssi käsittelee digitaalista nykymaailmaa useista näkökulmista. Kaikista kyvyistään huolimatta digitaaliset koneet ja laitteet eivät ajattele­ – ainakaan samalla lailla kuin ihmiset. Tästä herää kysymys, mitä on ajattelu digitaalisessa maailmassa ja kuinka koneet ”ajattelevat”.

Konferenssin tavoite on tuoda yhteen tutkijoita eri aloilta 

Keynote-puhujat N. Katherine Hayles (Duken yliopisto) ja Bernard Stiegler (Compiègnen yliopisto) ovat lähestyneet digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä tutkimuksissaan. Hayles on osoittanut, että tietokoneiden ajateltiin pitkään jäljittelevän ihmisajattelua – vaikka tosiasiassa koneen operoiminen on erilaista kuin se, mitä kutsumme ajatteluksi. Bernard Stiegler on puolestaan osoittanut, kuinka teknologia toimii samaan tapaan kuin muisti – ei kuitenkaan yksittäisen ihmisen tietoinen muisti vaan ulkoistettu julkinen muisti, josta yksilön ei tarvitse olla tietoinen. Muita keynote-puhujia ovat Erich Hörl (Lüneburgin Leuphanan yliopisto), Maria Mäkelä (Tampereen yliopisto), Frédéric Neyrat (Wisconsinin yliopisto, Madison) ja François Sebbah (Nanterren yliopisto, Pariisi).

Konferenssissa käsitellään digitalisaatiota filosofisesta, teoreettisesta sekä käytännöllisestä näkökulmasta

Konferenssin tavoitteena on tuoda yhteen eri alojen tutkijoita ja tällä tavoin ottaa kantaa digitaalisen maailman eettisiin ja poliittisiin ongelmiin monitieteisessä ympäristössä. Konferenssi lähestyy digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä kolmen teeman kautta: ajattelu digitaalisessa maailmassa, koneiden moraali ja digitaalisen maailman valvonta. Konferenssi pyrkii vastaamaan muun muassa siihen, kuinka digitalisoitumista on käsitelty esimerkiksi filosofian, kirjallisuuden, taiteen, yhteiskuntatieteiden ja politiikantutkimuksen keinoin.

Konferenssin järjestäjät

Susanna Lindberg, Helsingin yliopiston Tutkijakollegium 

Hanna-Riikka Roine, Helsingin yliopiston Tutkijakollegium

Konferenssi on saanut rahoitusta Ranskan instituutilta, Tieteellisten seurain valtuuskunnalta sekä WISE-konsortiolta, joka lukeutuu Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston ohjelmaan ”Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä”.

Konferenssi järjestetään 6.­–8.3.2019 Helsingin yliopiston Tutkijakollegiumin (Fabianinkatu 24, 3. krs) sekä Tiedekulman (Yliopistonkatu 4) tiloissa. Konferenssi on maksuton ja englanninkielinen.

 

Lisää tietoa konferenssista saa konferenssin järjestäjiltä Susanna Lindbergiltä (susanna.e.lindberg@gmail.com) ja Hanna-Riikka Roineelta (hanna.roine@helsinki.fi).

Konferenssin englanninkieliset verkkosivut

Linkki tapahtuman tietoihin Helsingin yliopiston kalenterissa

Moral Machines?

Susanna Lindberg ja Hanna-Riikka Roine ovat konferenssin järjestäjiä sekä Helsingin yliopiston Tutkijakollegiumin tutkijoita.

Susanna Lindberg on teoreettisen filosofian dosentti Helsingin yliopistossa. Hän on suomalainen filosofi, joka on erikoistunut saksalaiseen idealismiin ja nykyiseen mannermaiseen filosofiaan. Tämänhetkisessä tutkimuksessaan Lindberg tutkii teknologista inhimillisyyttä ja sitä, miten nykyajan teknologia muuttaa inhimillistä subjektia. Tämän lisäksi hän tarkastelee tutkimuksessaan niitä inhimillisen elämän osa-alueita, joihin teknologia ei voi vaikuttaa.

Lindberg pitää esitelmän ”Just Machines” keskiviikkona 6.3. konferenssin osiossa What Do Algorithms Make of Us? klo 11 alkaen Tiedekulman Think Loungessa.

Hanna-Riikka Roine on väitellyt tohtoriksi Tampereen yliopistosta vuonna 2016. Hän on erikoistunut nykyiseen narratiiviseen tutkimukseen, pelitutkimukseen, digitaalisen median tutkimukseen ja fanikulttuureihin. Tämänhetkisessä tutkimuksessaan Roine hyödyntää narratologiaa edellä mainittujen ilmiöiden tutkimisessa. Tämä tarjoaa uudenlaisen tavan analysoida näille ilmiöille yhteisiä piirteitä ja niiden poetiikkaa sekä narratiivin roolia digitaalisen käänteen jälkeen.

Roine pitää esitelmän, yhdessä Laura Piipon kanssa (Jyväskylän yliopisto), ”Authorship vs. Assemblage in Computational Media” keskiviikkona 6.3. konferenssin osiossa Manipulation in Web Search and Social Media klo 15 alkaen Tutkijakollegiumin tiloissa.

Katso koko konferenssiohjelma täältä