Uuden tiedon klubi

Uu­den tie­don klu­bi pi­tää si­nut ajan her­mol­la tie­teen maa­il­mas­ta. Klu­bil­la Hel­sin­gin yli­opis­ton tut­ki­jat nouse­vat Tie­de­kul­man la­val­le ker­to­maan tuo­reim­mas­ta tut­ki­muk­ses­taan. Tule paikan päälle Tiedekulmaan tai seuraa esityksiä livestriimin välityksellä. Voit myös katsoa tallenteita jälkikäteen YouTubesta.

Uuden tiedon klubin esiintyjät Tieteiden yössä

Jatta Muhonen on psykologian väitöskirjatutkija, joka tutkii psyykkistä väkivaltaa suomalaisessa urheilussa. Hän tarkastelee väkivallan vaikutuksia urheilijan hyvinvointiin sekä niitä taustatekijöitä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät psyykkistä väkivaltaa urheilussa. 

“Tutkin aihetta omien kokemuksieni ‘innoittamana’. Psyykkisen väkivallan taustasyitä ei ole aiemmin tutkittu Suomessa eikä kansainvälisesti.” 

Katso Jatan esitys Tiedekulman tubessa

Mika Saarenpää on ympäristötieteiden väitöskirjatutkija. Hän tutkii sitä, miten erilaiset kaupunkeihin tuotavat monimuotoiset luontoelementit, kuten lahopuu ja istutuslaatikot, vaikuttavat kehomme mikrobiyhteisöihin. Tutkimuksella yritetään parantaa kaupunkilaisten puolustusjärjestelmän toimintaa ja vähentää immuunivälitteisten sairauksien riskiä. 

“Luonto on terveytemme kulmakivi. Teollistumisen myötä vieraantumisemme luonnosta kasvaa, mikä näkyy suoraan terveydentilassamme. Haluan saada ihmiset ymmärtämään, että monimuotoinen luonto lähellämme on elinehtomme.”

Katso Mikan esitys Tiedekulman tubessa

Iida Loivamaa on elintarviketieteiden väitöskirjatutkija. Hän tutkii juustonvalmistuksessa käytettyä propionihappobakteeria, jolla on poikkeuksellinen kyky tuottaa ihmisille välttämätöntä B12-vitamiinia. Uuden tutkimuksen myötä bakteeria voidaan käyttää myös muissa elintarvikkeissa tuottamaan ihmisille välttämätöntä vitamiinia. 

“Meitä kehotetaan jatkuvasti korvaamaan liha kasviperäisillä vaihtoehdoilla. Koen, että tutkijoiden vastuulla on taata kasviperäisen ruuan ravitsemuksellinen laatu.” 

Katso Iidan esitys Tiedekulman tubessa

Uuden tiedon klubin esiintyjät Tieteiden yössä

Igor Mikeshin (@russianchristianity) is a social and cultural anthropologist studying Russian Christianity, its history, ideology, culture, and everydayness. In his talk, he will discuss the role and the ideological and theological position of the Russian Orthodox Church in the war in Ukraine. 

“Most of the media reports on Russia, the war in Ukraine, and the Orthodox Church have a misleadingly superficial and simplified image of the matter. There is an understanding that the Orthodox Church is a leading ideological power, and the Patriarch is almost Putin's right-hand man. I argue that it is far from the truth, and the Church's political power is very limited.”

Watch Igor's talk on Youtube

Sonja Savolainen (@sonjasavolainen) on politiikan tutkimuksen väitöskirjatutkija. Hän tutkii yhteiskunnallisten liikkeiden sopeutumista muuttuviin poliittisiin toimintaympäristöihin sekä teknologian merkitystä aktivisteille. Aktivistien työkalupakkiin ilmestyy teknologisen kehityksen myötä uusia keinoja, mutta poliittinen toimintaympäristö vaikuttaa niiden käyttömahdollisuuksiin.   

“Minua kiinnostaa erityisesti se, miten aktivistit hyödyntävät teknologiaa ja mitä haittaa siitä voi toisaalta olla. Esimerkiksi sosiaalisella medialla on suuri merkitys liikkeen näkyvyydelle ja tehokkaalle organisoinnille, mutta teknologinen kehitys luo myös uusia keinoja mielenosoitusten tukahduttamiseksi.” 

Katso Sonjan esitys Tiedekulman tubessa

Eero Poukka on lääketieteen lisensiaatti ja väitöskirjatutkija, joka tutkii koronarokotusten tehokkuutta Suomessa. Tutkimuksen perusteella on pystytty arvioimaan rokotussuojaa ja sen kestoa koronatartuntaa ja sairaalahoitoa vaativaa koronatautia vastaan. Tällä hetkellä tavoitteena on arvioida rokotusten vaikutusta koronakuolemiin. Tutkimustuloksia on hyödynnetty kansallisessa koronarokotusstrategiassa. 

“Asiassa on ollut monta yllättävää käännettä: ensin hämmästeltiin mRNA-rokotteiden erinomaista tehoa, sittemmin yllätyksiä ovat tuottaneet rokotussuojan heikentyminen ja uudet koronavirusmuunnokset.” 

Katso Eeron esitys Tiedekulman tubessa

Martta Viljanen on biologi ja vieraileva tutkija Helsingin yliopistossa. Hän tutkii eläinten näköaistia ympäristössä, jossa äärimmäisen herkällä näköaistilla todella on merkitystä: Pohjoisessa jäämeressä kaamoksen aikana. Tutkimuskohteena on eläinplankton, jolla vasta hiljattain on havaittu luonnonvalon ohjaamaa käyttäytymistä arktisilla merialueilla läpi syvimmänkin kaamoksen. 

“Uusi tutkimustieto arktisen eläinplanktonin valobiologiasta on erittäin tärkeää, kun arvioidaan nopeasti muuttuvan ympäristön vaikutusta äärimmäisen herkkään ekosysteemiin.” 

Katso Martan esitys Tiedekulman tubessa

Pubivisa

Tiedekulman Uuden tiedon klubin pubivisan kysymykset liittyivät tutkittuun tietoon ja ajankohtaisiin ilmiöihin. Pubivisassa kilpailtiin maksimissaan neljän henkilön joukkueissa, ja voittajajoukkue palkittiin kokoelmalla Tiedekulmapokkareita.