Uuden tiedon klubi

Hehkulamppu, jonka sähkölanka on perhosen muotoinen.

Uuden tiedon klubi pitää sinut ajan hermolla tieteen maailmasta. Kerran kuussa Helsingin yliopiston tutkijat nousevat Tiedekulman lavalle kertomaan tuoreimmasta tutkimuksestaan. Illan päätteeksi pääset testaamaan tietosi Uuden tiedon pubivisassa.

Tule yksin tai porukassa afterworkeille Tiedekulmaan ja opi samalla uutta! Klubi-illan eväät saat Tiedekulma Cafesta. Voit seurata tapahtumaa myös livestriimin välityksellä tai katsoa esitykset jälkeen päin YouTube-kanavaltamme.

Huom! Loppukevään 2020 Uuden tiedon klubit on peruttu koronavirustilanteen vuoksi.

Katso Uuden tiedon klubin aiemmat ohjelmat syksyltä 2019, keväältä 2019 ja vuodelta 2018.

Muumin seikkailut Nousevan Auringon Maassa

“Tutkin, miten kuuluisa Muumi-brändi otettiin aikoinaan vastaan Japanissa. Aineistonani käytän Japanissa tehtyjä Muumi-animaatioita. Suomalaisten tunteman sarjan lisäksi tarkastelen Muumin seikkailut Nousevan Auringon Maassa -animaatiota, jota ei Tove Janssonin toiveesta ole koskaan näytetty Suomessa.”

Eija Niskanen on tohtorikoulutettava humanistisessa tiedekunnassa. Hänen tutkimuksensa on ainutlaatuista, sillä suosiostaan huolimatta Muumi-animaatioita ei ole tutkittu aiemmin lainkaan.

Elinympäristön vaikutus kaupunkilaislasten terveyteen

“Teollisuusmaissa yhä useampi kärsii elimistön puolustusjärjestelmän häiriöistä, kuten allergioista ja astmasta. Tutkin elinympäristön biologisen monimuotoisuuden ja haitta-ainepitoisuuksien vaikutusta kaupunkilaislasten terveyteen. Tutkimuksessani kehitän myös ratkaisuja terveydentilan kohentamiseksi.”

Marja Roslund on tohtorikoulutettava bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa. Työssään häntä motivoi mahdollisuus parantaa kaupunkilaislasten elämänlaatua.

Koulujen kapea käsitys normaaliudesta voi johtaa syrjintään ja kiusaamiseen

“Teen tutkimusta kahdessa yläkoulussa ja selvitän, miten kouluhenkilökunta rakentaa käsitystä “normaalista” oppilaasta. Keskeinen tulokseni on, että kouluissa opettajat voivat osallistua ei-normaaliksi määriteltyjen oppilaiden kiusaamiseen ja ulossulkemiseen.”

Ina Juva on kasvatustieteen tohtori kasvatustieteellisestä tiedekunnasta. Hän tarkastelee kriittisesti koulujen rakenteita, jotta oppilaiden välinen tasa-arvo voi toteutua.

Seuraa 16.1. Uuden tiedon klubin esityksiä livestriimistä tai katso jälkeen päin tallenteena!

Eija Niskanen, Marja Roslund,  Ina Juva

Eija Niskanen, Marja Roslund, Ina Juva

Solar storms change the song of near-Earth space

"My research focuses on how solar storms affect near-Earth space. Solar storms cause the well-known Northern lights, but they can also have more negative effects, such as endanger technologies in space and on the ground. I am aiming at advancing our understanding of how these storms interact with the Earth’s magnetic field. Space is such a fascinating topic especially now that futuristic sounding steps like space travel may become a reality in the coming decades!”

Lucile Turc (@LucileTurc) is an Academy Research Fellow at the Department of Physics. She was initially attracted to the field by the beautiful Northern lights.

Uudet nopeavaikutteiset masennuslääkkeet

“Masennus on valtava kansanterveydellinen ongelma. Nykyisten lääkehoitojen vaikutukset alkavat usein hitaasti, ja niistä hyötyy lopulta vain osa potilaista. Uusilla nopeavaikutteisilla lääkkeillä, kuten ketamiinilla, masennusta lievittävä vaikutus voi ilmaantua tunneissa ja kestää jopa viikon ajan yhden hoitokerran jälkeen. Tutkin näitä uusia potentiaalisia masennuksen hoitomuotoja ja niiden vaikutusten taustalla olevia neurobiologisia mekanismeja. Tutkimukset viittaavat siihen, että erilaisilla nopeavaikutteisilla masennushoidoilla on yhteisiä ominaisuuksia, jotka liittyvät aivojen muovautuvuuden mekanismeihin ja unen neurobiologiaan.”

Samuel Kohtala (@samuelkohtala) on tutkijatohtori farmasian tiedekunnassa. Hän väitteli nopeavaikutteisista masennuslääkkeistä tohtoriksi viime keväänä.

Neuvotteleminen sateenkaariperheiden perheytymisprosesseissa

“Tutkin sateenkaariperheiden vanhempien perheytymisprosesseja. Sateenkaariperheitä ovat lapsiperheet, joissa ainakin yksi vanhemmista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Prosessi alkaa yksilön halusta saada lapsi perheeseen. Päätettäviä tai hoidettavia asioita on usein paljon verrattuna heteromuotoiseen ydinperheeseen. Tarkastelen perheytymisprosesseissa tapahtuvaa neuvottelua, taloudellisten resurssien merkitystä ja tulevien vanhempien vastuullisuutta ja tietoista toimijuutta. Tutkimuksessani kuuluu tämän toistaiseksi vähän Suomessa tutkitun perheiden joukon ääni.”

Sonja Anttila on tohtorikoulutettava kasvatustieteellisestä tiedekunnasta. Hänen tutkimuksensa on monitieteinen ja liikkuu tasa-arvon, erontekojen ja toisin tekemisen rajapinnoilla.

Seuraa 26.2. Uuden tiedon klubin esityksiä livestriimistä tai katso jälkeen päin tallenteena!

Lucile Turc, Samuel Kohtala, Sonja Anttila

Lucile Turc, Samuel Kohtala, Sonja Anttila

Viljelty liha, solumaatalous ja muuttuvat maaseudut

“Solumaatalous tarjoaa aivan uudenlaisen tavan tuottaa ruokaa soluviljelytekniikalla, mutta samalla se haastaa perinteistä käsitystämme ruuasta. Tutkin solumaatalouden vaikutuksia yhteiskuntaan ja sitä, miten kuluttajat ja erityisesti maanviljelijät suhtautuvat muutoksiin. Viljellystä lihasta on tehty kuluttajatutkimuksia, mutta maanviljelijöiden kokemukset ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Tuon tutkimuksessani uusia ääniä mukaan keskusteluun ruokatalouden murroksesta ja maaseutujen muutoksesta.”

Niko Räty (@nikoraty) on apurahatutkija ja jatko-opiskelija Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa. Hänen työnsä käsittelee solumaataloutta ihmislähtöisestä näkökulmasta luoden uusia avauksia tieteenalalle.

Sanoista tekoihin – ruokaketjun vastuullisuuden toteuttaminen yritysvastuussa ja kuluttajien valinnoissa

“Miten ruokaketjussa toteutetaan vastuullisuutta? Millaisia ovat kuluttajien vastuulliset ruokavalinnat? Tarkastelen tutkimuksessani, mitä ovat elintarvikealan yritysten teot ja tavoitteet yritysvastuun osalta. Sekä vastaavasti, mitkä ovat kuluttajien teot, odotukset ja vastuullisuusmielikuvat. Tutkimukseni avulla lisätään tärkeää ja ajankohtaista vuoropuhelua kuluttajien vastuullisten ruokavalintojen ja yritysten vastuullisuusargumentoinnin välille."

Laura Ihanainen on tohtorikoulutettava maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Ruokaketjujen vastuullisuuden toteutuminen on ollut hänelle ratkaisevan tärkeä tutkimusaihe jo pidemmän aikaa.

Mindfulness-harjoittelun buddhalaiset juuret

“Mindfulness-harjoittelu on yleistynyt viime vuosina nopeasti. Harva kuitenkaan tuntee buddhalaisten vaikutteiden laajuutta modernien mindfulness-menetelmien syntyhistoriassa. Tutkimuksessani selvitän, miten buddhalaisten meditaatioharjoitusten muodot ja tavoitteet ovat muuttuneet tullessaan osaksi valtavirtakulttuuria.”

Ville Husgafvel on tohtorikoulutettava humanistisessa tiedekunnassa ja koulutettu mindfulness-ohjaaja. Tutkijana häntä kiinnostavat erityisesti meditaatioharjoitusten historia ja buddhalaisen perinteen globalisoituminen.

Muurahaisyhteiskuntien itsekkäät tyttäret

“Tutkin muurahaisten sosiaalista evoluutiota keskittyen erityisesti kaikkein suurimpiin muurahaisyhteiskuntiin eli superkolonioihin. Näin suurten ja monimutkaisten yhteiskuntien syntyä ja koossa pysymistä ei vielä kunnolla ymmärretä. Tutkimuskysymykseni liittyvät nuorten kuningatarten ja koiraiden levittäytymiskäyttäytymiseen ja niissä mahdollisesti syntyviin konflikteihin.”

Sanja Hakala (@sanjahakala) on tohtorikoulutettava bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa. Hänen tutkimuksensa antaa paremman käsityksen sosiaalisten järjestelmien evoluutiosta ja siihen liittyvistä konflikteista – ei vain muurahaisilla vaan koko eliökunnassa.

Seuraa 1.4. Uuden tiedon klubin esityksiä livestriimistä tai katso jälkeen päin tallenteena!

Niko Räty, Laura Ihananainen, Ville Husgafvel, Sanja Hakala.

Niko Räty, Laura Ihananainen, Ville Husgafvel, Sanja Hakala