Tiedekulman tapahtumalinjaus
Tiedekulman tapahtumatilat ovat avoimia tiloja. Tiedekulmassa järjestetty tapahtuma on aina avoin kenen tahansa osallistua. Mieti aluksi, onko tilojen avoimuus ja vapaa osallistuminen tapahtuman tavoitteille eduksi vai vaikeuttaako se tapahtuman toteutusta. Tiedekulmassa on aina muutakin elämää ja palveluita.
Tapahtuman sisällön tulee sopia Tiedekulman toiminta-ajatukseen:
 • Tiedekulma tuo tieteen osaksi ihmisten arkea luomalla huippututkimuksesta ja tieteellisistä teemoista ajankohtaisia keskustelunaiheita – tapahtumissa ja verkossa.
 • Tiedekulma lisää vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa yliopiston ja yhteiskunnallisten sidosryhmien välillä. Saman katon alla kohtaat tieteen, talouden ja yhteiskunnan vaikuttajat.
 • Tiedekulma on ovi yliopistoon. Tiedekulma tekee Helsingin yliopiston helposti lähestyttäväksi ja madaltaa kynnystä tutustua sen toimintaan.

Ensisijaisesti Tiedekulmassa tavoitellaan laajaa huomiota kiinnostaville tiedeaiheille. Tapahtumalla tulee olla tiedesisältö tai selkeä kytkös tutkimukseen, tieteeseen, yliopistoon tai tieteen ja muun yhteiskunnan väliseen vuorovaikutukseen. Sisällön ja toteutustavan tulee olla yleistajuinen ja suurelle yleisölle soveltuva.

Tiedekulman tapahtumalinjaus
 • juonnetut keskustelutilaisuudet tieteellisistä aiheista ja ajankohtaisten aiheiden tieteellinen käsittely
 • uudet, innovatiiviset ja vuorovaikutteiset tavat popularisoida tiedettä
 • tutkija- ja asiantuntijahaastattelut sekä korkeatasoiset puheenvuorot, esim tieteellisen konferenssin huippuvierailijan suurelle yleisölle suunnattu esiintyminen
 • Helsingin yliopiston tutkimustulosten julkistaminen
 • tieteen ja tiedepohjaisten julkaisujen vaikuttavuutta lisäävät tapahtumat
 • sidosryhmä- jai yhteistyöskentelytapahtumat yliopistolaisten ja sidosryhmien välillä
 • luentosarjan tai workshop-kurssin yksittäiset showcaset
 • tieteelliset demot ja toiminnalliset tutkimusprojektit
 • kampuksen sosiaalista elämää rikastavat akateemiset tapahtumat, kaupunkitapahtumiin osallistuminen
 • yksityistilaisuudet, yksityisjuhlat, yksittäisten henkilöiden juhlaseminaarit sekä henkilöstötapahtumat (tapahtumatiloja ei voi sulkea omaan käyttöön, eikä koko taloa voi varata yhdelle tapahtumalle)
 • luentosarjat ja kurssityyppiset workshopit
 • raskaat paneelikeskustelut (panelisteja yli 5)
 • koko päivän tapahtumat, seminaarit ja konferenssit
 • infotilaisuudet, joilla ei ole yhtymäkohtaa Tiedekulman toiminta-ajatukseen (esim. julkishallinnon tiedotustilaisuudet, jotka eivät liity tutkimukseen, tieteeseen tai akateemiseen vuorovaikutukseen)
 • yritystilaisuudet, kaupalliset promot, messut, näyttelyt jne, joilla ei ole yhtymäkohtaa tieteeseen, tutkimukseen perustuvaan tuotekehitykseen, yliopistoyhteistyöhön tai Tiedekulman ohjelmateemoihin
 • posterinäyttelyt
 • yksipuoliset poliittiset tai uskonnolliset tilaisuudet
 • yli 30 hengen workshopit

Tapahtuman järjestäjän tulee pystyä tapahtumaehdotuksessa kuvaamaan tapahtuman sisältö, tarkoitus, ja esiintyjät siinä määrin yksityiskohtaisesti, että tapahtuman sopivuus Tiedekulmaan voidaan todeta. Järjestäjä ei voi yksipuolisesti muuttaa tapahtuman sisältöä ja tarkoitusta olennaisesti. Tiedekulma pidättää oikeuden arvioida, milloin sisältö ja toteutustapa on Tiedekulmaan soveltuva.

Tapahtumien tulee olla moniäänisiä silloin kun käsitellään poliittisia, uskonnollisia, arvoihin tai vakaumuksiin liittyviä aiheita. Moniäänisyys tarkoittaa, että tapahtumassa tulee olla edustettuna erilaisia näkemyksiä ja eri näkökulmia edustavia asiantuntijoita. Tiedekulma varaa oikeuden arvioida, milloin moniäänisyys toteutuu riittävästi.
Jos tapahtuman järjestäjänä on yritys tai kaupallinen toimija, on tapahtuman sisällössä otettava huomioon yhtymäkohdat tieteeseen ja tutkimukseen.

Tiedekulman tiloissa voidaan järjestää kutsuvierastilaisuuksia, mutta tapahtumia ei silti voi sulkea muulta yleisöltä, paitsi talon henkilömääräkapasiteetin tullessa täyteen. Tapahtumien yhteydessä voidaan järjestää tapahtuman vieraille rajattuja tarjoiluja.  Tiedekulma pidättää oikeuden päättää, milloin talon henkilömääräkapasiteetti tulee täyteen ja oville tulee osoittaa kulkua valvovia järjestysmiehiä.

Tiedekulma on suljettuna erikseen ilmoitettavien kesä- ja pyhäaukioloaikojen mukaisesti.