Opetusministeriöiden ja opettajajärjestöjen edustajia eri puolilta maailmaa vieraili tutustumassa tiedekasvatustoimintaan

Opetusministeriöiden ja opettajajärjestöjen johtoa ja muuta henkilöstöä eri puolilta maailmaa tutustui Helsingin yliopiston tiedekasvatustoimintaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Opetusalan ammattijärjestö (OAJ) yhteistyötahoineen järjestävät Helsingissä 14.–15.3.2019 kansainvälisen International Summit on the Teaching Profession (ISTP) 2019 -tapahtuman lukuisten maiden opetusministeriöiden ja opettajajärjestöjen johdolle ja muulle henkilöstölle. Tapahtuman teemoina painottuvat varhaiskasvatus, jaettu ja osallistava johtajuus sekä kestävyyshaasteet koulutuksessa. Suomeen saapuu opetusministereitä tai varaministereitä yhdessä opettajajärjestön puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa lähes 20 maasta.

Tapahtuman edellä 13.3.2019 tapahtuman osallistujille tarjottiin mahdollisuuksia tutustua suomalaisiin päiväkoteihin, kouluihin ja muiden opetusalan kehittäjien toimintaan. Yhtenä tutustumiskohteena oli tiedekasvatustoiminta (ja kansallisen LUMA-keskus Suomi -verkoston hallinto) Helsingin yliopistolla.

Vieraat Hong Kongista, Tanskasta ja Virosta kuulivat vararehtori Hanna Snellmanin tervehdyssanat, yliopiston tiedekasvatustoiminnan ja kansallisen LUMA-keskus Suomi -verkoston johtajan, professori Maija Akselan yleisesityksen toiminnasta sekä tiedekasvatustoiminnan varajohtajan, professori Juha Oikkosen esityksen innovatiivisesta Pulmaario-konseptista. Kysymysten ja keskustelun jälkeen oli vuorossa vielä tutustuminen Kemianluokka Gadoliniin.