Uskonnot ja katsomukset ovat elävä ja jännitteinen osa kaupunkielämää

Kaupungeissa elävät, vaikuttavat ja kohtaavat erilaiset uskonnot ja muut katsomukset. Ne tuovat merkityksellisyyttä ja motivoivat esimerkiksi auttamistoimintaa, mutta niiden kohtaamisiin liittyy valtakysymyksiä ja jännitteitä. Kaupunkiteologian professori Henrietta Grönlundia kiinnostavat sekä haasteet että mahdollisuudet, joita katsomukselliseen moninaisuuteen liittyy.

Mitä tutkit?

Tutkin uskontoon, katsomuksiin ja arvoihin liittyviä asioita kaupunkiympäristöissä sekä kaupunkien ja uskonnon vuorovaikutusta. Kaupunkiympäristöt vaikuttavat uskonnon ilmenemismuotoihin, kun ihmisten ja yhteisöjen paljous ja kaupunkien dynaamisuus tuottavat muun muassa uusia innovaatioita, vaikutteiden leviämistä ja valinnan mahdollisuuksia katsomusten kentällä.

Toisaalta uskonto vaikuttaa kaupungeissa ja kaupunkeihin, kun ihmisten ja yhteisöjen katsomuksiin kiinnittyvät arvot ja normit muokkaavat elämää ja toimintaa kaupungeissa. Katsomukset vaikuttavat ihmisten arkisiin valintoihin ja toimintatapoihin, mutta uskontotaustaiset organisaatiot ja katsomuksiin kiinnittyvät motiivit ovat keskeisiä esimerkiksi auttamis- ja sosiaalityön kentillä.

Olen erityisen kiinnostunut uskonnollisten organisaatioiden, katsomusten ja arvojen roolista kaupunkien hyvinvoinnissa ja hyvinvoinnin haasteissa. Olen tutkinut muun muassa uskonnon yhteyttä vapaaehtoistoimintaan ja lahjoittamiseen sekä uskonnollisten ja arvopohjaisten organisaatioiden toimintaa yhteiskunnan marginaaleissa. Parhaillaan tutkin koronakriisiin liittyvää auttamis- ja kansalaistoimintaa sekä uskonnon ja uskonnollisten yhteisöjen roolia siinä.

Mihin ja miten tutkimusaiheesi vaikuttaa?

Uskontoihin ja katsomuksiin liittyy sekä mahdollisuuksia että haasteita. Molemmat tuottavat merkityksellisyyttä, positiivista yhteisöllisyyttä ja tärkeitä palveluja. Toisaalta niihin liittyy monenlaisia valtakysymyksiä ja jännitteitä sekä uskonnollisten yhteisöjen sisällä ja vaikutuspiirissä että katsomusten välillä. Tutkimuksen avulla tuotetaan ymmärrystä, jonka avulla voidaan edistää esimerkiksi katsomuksellista tasa-arvoa ja katsomusten positiivista roolia hyvässä kaupunkielämässä.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Juuri tällä hetkellä minua inspiroi se laaja ja innovatiivinen auttaminen ja tuki, joka koronavirustilanteeseen liittyy kaupungeissa toisilleen vieraiden ihmisten kesken.

Sosiaalinen media – ja toki perinteisemmät rappukäytävien ilmoitustaulut ja muut vastaavat kanavat – mahdollistaa monipuolista yhteisöllisyyttä ja välittämistä. Myös järjestöt ja uskonnolliset yhteisöt toimivat aktiivisesti ja kanavoivat apua ja tukea eri tavoin, ja kaupungit tekevät joustavasti yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Tässä liikutaan aivan tutkimusteemojeni ytimessä.

Henrietta Grönlund on kaupunkiteologian professori teologisessa tiedekunnassa.

Katso Henrietta Grönlundin uuden professorin juhlaluento 9.9.2020 YouTubessa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.