Uraseurantakysely tulee taas: teologian tohtorikoulutettava kaipaa esimerkkejä työelämästä

Uraseurantakysely käynnistyy jälleen syksyllä 2017. Teologian tohtorikoulutettava Isto Peltomäki toivoo vastauksia kyselyyn, jotta saisi työelämästä käytännön vinkkejä opintopolun rakentamiseen.

Valtakunnallinen uraseurantakysely on käynnistymässä. Jo noin kymmenen vuoden ajan jatkunut uraseuranta on tuottanut paljon positiivisia tuloksia muun muassa koulutuksen kehittämisen tarpeisiin, mutta tiedosta on konkreettinen hyöty myös opintopolkuaan suunnittelevalle. Yksi näistä on teologian tohtorikoulutettava Isto Peltomäki joka työstää parhaillaan väitöskirjaansa sielunhoidosta Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa.

– Päädyin hakemaan jatko-opiskelijaksi ohjaajani kannustamani ja heti graduputkessa. Näin myöhemmin ajateltuna päätös panostaa tähän on ollut aika rohkeaa heittäytymistä, kuvailee Peltomäki päätymistään tohtorikoulutettavaksi vuonna 2014.

Hyvillä esimerkeillä suuntaa tutkinnolle

Tällä hetkellä väitöstään täysipäiväisesti työstävä Peltomäki toteaa, että vaikka valmistumisen jälkeiseen työelämään on vielä aikaa, on tohtoreiden urasuuntien kuulemisella suuri merkitys opinnoissa.

– Hyvät esimerkit tulevat tarpeeseen, kun pohtii mihin teologi voikaan työllistyä tutkinnollaan. Lisäksi tärkeää on tieto siitä, miten tohtorintutkinnossa saatua osaamista ja asiantuntijuutta hyödynnetään työelämässä.

Peltomäen toiveena on valmistumisen jälkeen päästä koulutusta vastaavaan työhön, jolloin kysymykseen voisi tulla esimerkiksi asiantuntijatehtävät.

– Selkeää asennoitumista työuraan minulla ei ole, vaan pidän ovia henkisesti avoinna. Yhtenä vaihtoehtona olisi yrittää jatkaa tutkimusta tai hakeutua esimerkiksi kirkolliselle sektorille.

Teologi erottuu työmarkkinoilla

Teologia on tieteenalana valtavan laaja ja tuottaa monenlaista erityisosaamista. Voimakkaan kilpailluilla työmarkkinoilla on kyettävä erottumaan joukosta, mihin Peltomäki kokee teologeilla olevan tiettyjä valttikortteja.

– Ajankohtaisena aiheena mieleen tulee kiihtyvä monikulttuuristuminen, johon liittyviin ilmiöihin teologeilta löytyy ymmärrystä ja hahmotusta, myös muusta kuin uskonnon ymmärtämisen näkökulmasta.

Toisena valttina Peltomäki nostaa empaattisen asenteen, jolla on merkitystä työmarkkinoilla.

– Turhia yleistyksiä tekemättä teologeilla on mielestäni keskimääräistä empaattisempi ja myötätuntoisempi asennoituminen. Tutkimustenkin mukaan empatialla on työyhteisössä merkittävä käyttövoima.

Työelämäkysymykset vahvemmin osaksi tohtorintutkintoa

Yksi uraseurantojen keskeisimmistä käyttötarkoituksista ja tavoitteista on koulutuksen kehittäminen, jolle tiheään tahtiin muuttuvan työelämän myötä on jatkuva tilaus. Peltomäki mainitsee koulutuksestaan tohtorikurssit, joissa konkreettiset työelämäasiat tulevat hyvin esille. Työelämäkysymysten integroimisen vieläkin vahvemmin osaksi tohtoritutkintoa hän näkee positiivisena.

– Tulevaisuudessa työelämäorientaation voisi sisällyttää osaksi tohtorikoulutusta, mikä kandi- ja maisteritasolla on jo toteutettu. Miksei esimerkiksi vaikka valinnaista harjoittelua? Etenkin jos harjoittelupaikka etsitään aloilta, jossa pääsee hyödyntämään oman alan opintoja. Juuri näihin tarvitaan esimerkkejä: tietoa siitä, mihin oikeastaan voikaan työllistyä.

Teologikoulutuksesta, teologien työelämätaidoista ja uraseurantatietojen tarpeellisuudesta keskustelemassa Uuden testamentin eksegetiikan jatko-opiskelija Antti Vanhoja sekä viestinnän asiantuntija Pekka Rautio.

Yliopistojen uraseurannat

Yliopistot keräävät tietoa valmistuneiden sijoittumisesta työelämään ja työelämän osaamistarpeista uraseurantakyselyillä.

Kyselyn toteutuksesta vastaa yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkosto.

Nyt käynnissä olevien uraseurantakyselyiden piirissä ovat vuonna 2012 valmistuneet ylemmän korkeakoulututkinnon ja lastentarhanopettajan ja farmaseutin tutkinnon suorittaneet ja vuonna 2014 tohtorin tutkinnon suorittaneet.

Uraseurantatietoa käytetään mm. opiskelijoiden ohjauksessa, koulutuksen ja opetuksen kehittämisessä ja yliopistosta valmistuneiden työurien tutkimuksessa.

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja tulokset raportoidaan niin, että yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa. Uraseuranta-aineistot säilytetään anonymisoituina sähköisessä muodossa Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa.

Tutustu aikaisempien uraseurantakyselyiden tuloksiin

Vuon­na 2012 Hel­sin­gin yli­opis­tos­ta val­mis­tu­nut mais­te­ri ja vuon­na 2014 val­mis­tu­nut toh­to­ri – vas­taa nyt!

Kansallisella korkeakoulujen uraseurantakyselyllä selvitetään tyytyväisyyttä työuran alkuun, työssä tarvittavaa osaamista sekä tutkinnon ja koulutustason vastaavuutta työelämässä.

Tieto urapoluista on erittäin arvokasta nykyisille opiskelijoille heidän pohtiessaan opintojaan ja työmahdollisuuksiaan.

Kyselyn luottamuksellisuus ja vastausten käsittelytapa noudattavat yliopiston yleisiä hyviä käytäntöjä. Kaikkia näkökulmia ja kaikkien vastauksia tarvitaan!

Kysely käynnistyy 28.11. Saat vastausohjeet postitse, tekstiviestillä tai sähköpostin kautta. Ensisijaisesti vastauksia toivotaan sähköisessä muodossa.